Oslava 10. výročí vzniku ICV MENDELU

29. 6. 2016
Institut celoživotního vzdělávání MENDELU si 16. 6. 2016 odpolední slavností se studenty a absolventy připomněl 10. výročí svého vzniku jako samostatného vysokoškolského ústavu. 

Akce se vedle vedení vysokoškolského ústavu zúčastnili i členové vedení Mendelovy univerzity v Brně. Rektor MENDELU prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. poděkoval Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU za jeho dosavadní činnost a popřál mu do dalších let hodně elánu a úspěchů.

Více o 10. výročí ICV MENDELU na www.icv.mendelu.cz/10vyroci

 {FUNCTION[„po-modules-photogallery“](id=553)}

Více aktualit

Všechny aktuality