Odkaliště na Hádech v novém

3. 8. 2017
Studenti z brněnských univerzit sdružení pod iniciativou Studentské Brno chtějí změnit bývalé odkaliště mezi Vinohrady a Líšní na městský park vhodný k rekreaci a volnočasovým aktivitám. Před rokem začali přípravy na vyhlášení studentské soutěže. Ve středu 2. srpna 2017 proběhlo slavnostní vyhlášení. Mezi oceněnými jsou i studenti Mendelovy univerzity v Brně, která byla odborným garantem soutěže. Všechny návrhy je možné si prohlédnout od 3. do 25. srpna v Urban centru na ulici Mečova 5, Brno.

Do soutěže se přihlásilo přes 60 studentů a finální podklady odevzdalo 6 týmů složených z různých univerzit. V polovině července proběhlo hodnocení šesti studentských návrhů třináctičlennou odbornou komisí, kterou tvořili zástupci Tepláren Brno,odborníci z MENDELU nebo VUT a z praxe (například z Veřejné zeleně města Brna, Lesů města Brna nebo přímo i z kanceláře architekta města Brna). Zastoupena byla i městská část Brno-Vinohrady a Magistrát města Brna. 

Nápad na přeměnu neudržované lokality na přírodní park Mendelova univerzita podporovala již od začátku četnými odbornými konzultacemi a pomocí při odborných průzkumech v lokalitě. To, že se studenti Mendelovy univerzity mohou v rámci výuky přímo zapojit do tvorby parku a námi předávané teoretické znalosti nejenom zkusit aplikovat do promyšlené konkrétní studie, ale pomoci i při samotné realizaci, je pomyslnou třešničkou na dortu a jsme rádi, že MENDELU dokáže pro praxi připravit takto konkurenceschopné absolventy,“ dodal prorektor Mendelovy univerzity a předseda hodnotící komise Martin Klimánek

V letošním roce již celou lokalitu o rozloze 21 ha studenti kompletně vyčistili od černých skládek. Celá lokalita byla zmapována vč. stavu stromů. V místě chtějí zajistit trvalou údržbu, aby se zde odpad znovu nehromadil. 

Největší park v Brně by měl začít vznikat již v zimě, a to postupně v několika odborně řízených etapách, do kterých chce magistrát a městská část Brno-Vinohrady zapojit i veřejnost. Na samotnou realizaci budou dohlížet odborníci z Mendelovy univerzity v Brně. 

V nejbližších dnech a týdnech připravuje Studentské Brno společně s magistrátem a Teplárnami Brno veřejné hlasování o název parku. Hlasovat lze na www.parkhady.cz nebo přímo na výstavě,“ dodal náměstek primátora Petr Hladík.

Výsledky soutěže:

1. místo – Bc. Sebastian Loder (MENDELU), Bc. Nina Krajčírová (MENDELU), Bc. Vojtěch Urban (MENDELU), Bc. Peter Mezei, Bc. Veronika Očadlíková
2. místo – Jan Schleider, Bc. Adam Kořistka (MENDELU),  Bc. Alena Mynarčíková (MENDELU)
3. místo – Ing. Martin Horký (MENDELU), Martina Bláhová, Ing. Jan Waldhauser (MENDELU)

Více aktualit

Všechny aktuality