Odborný seminář "Stromy ve městech - hodnotit, nebo kácet"

29. 1. 2015
Ve dnech 26.1. – 27.1. 2015 byl uspořádán v pořadí už šestý odborný seminář zaměřený na problematiku dřevin rostoucích mimo les. V letošním roce se pořadatelé zaměřili na aktuální témata hodnocení stavu stromů a kácení stromů. Obě tyto oblasti jsou v současné době intenzivně řešeny při vývoji Standardů péče o přírodu a krajinu. Program semináře obsahoval odborné přednášky, workshopy a úspěšnou ukázku rizikového kácení stromu v areálu Mendelovy univerzity. Areál univerzity navštívilo kolem 230ti účastníků, kteří zastupují státní a veřejnou správu, odborné firmy i vzdělávací instituce. Další ročník této české arboristické konference plánuje Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR uspořádat opět na začátku roku 2016. Sborník příspěvků je možné stáhnout na stránkách ldf.mendelu.cz/und.

Více aktualit

Všechny aktuality