Odborníci hodnotili regionální potraviny

19. 6. 2019
Na Mendelově univerzitě v Brně dnes odborníci hodnotili nejlepší regionální potraviny Jihomoravského kraje. V letošním roce se přihlásilo 51 výrobců se 193 výrobky, největší zájem byl o kategorii Alkoholické a nealkoholické nápoje. Odborníci přihlášené potraviny hodnotili ve dvou komisích. Výsledky zpracuje počítač a zveřejní je Regionální agrární komora Jihomoravského kraje.

Odborníci při hodnocení musí vědět, jak má daná potravina chutnat. Například u piva hodnotí plnost nebo říz, ví, kde se na jazyku nachází jedna z pěti chutí, certifikát hodnotitele přitom není jednoduché získat.

Zlatá chuť jižní Moravy má 12 kategorií, soutěž Regionální potravina Jihomoravského kraje organizovaná ministerstvem zemědělství 9. Cílem obou soutěží je podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání na pultech obchodů, na farmářských trzích či přímo u výrobců. V soutěži mohou být jen výrobky z daného regionu. Hlavní surovina musí být stoprocentně tuzemského původu.

Regionální potravina Jihomoravského kraje se hodnotí na MENDELU už více než deset let. Podle expertů se o kvalitní regionální potraviny spotřebitelé velice zajímají. Hodnocení dnes bylo velice náročné. „Před každým z Vás jsou desítky pochutin. Přeji hodnotitelům, ať to na konci dne pro ně není trest ale radost a přeji jim také Dobrou chuť,“ uvedl na slavnostním zahájení prorektor MENDELU Vojtěch Adam.

Bližší informace k soutěži najdete zde: https://www.regionalnipotravina.cz/

Více aktualit

Všechny aktuality