Základní dokumenty související se studiem

Výše uvedený seznam nepředstavuje kompletní výčet všech závazných dokumentů souvisejících se studiem, další předpisy upravující práva a povinnosti studentů jsou dostupné v části Vnitřní předpisy nebo v dokumentovém serveru ÚIS. Doporučujeme se s nimi seznámit a sledovat i případné revize.