Úřední deska: Výroční zprávy univerzity

Výroční zprávy o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Mendelovy univerzity v Brně za rok 2020 Výroční zpráva o činnosti Mendelovy univerzity v Brně za rok 2019 Výroční zpráva o činnosti Mendelovy univerzity v Brně za rok 2018 Výroční zpráva o činnosti Mendelovy univerzity v Brně za rok 2017 Výroční zpráva o činnosti Mendelovy univerzity v Brně za rok 2016 Výroční zpráva o činnosti Mendelovy univerzity v Brně za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti Mendelovy univerzity v Brně za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti Mendelovy univerzity v Brně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti MZLU v Brně v roce 2007 Výroční zpráva o činnosti MZLU v Brně v roce 2006 Výroční zpráva o činnosti MZLU v Brně v roce 2005 Výroční zpráva o činnosti MZLU v Brně v roce 2004 Výroční zpráva o činnosti Mendelovy univerzity v Brně za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Mendelovy univerzity v Brně za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Mendelovy univerzity v Brně za rok 2010 Výroční zpráva o činnosti Mendelovy univerzity v Brně v roce 2009 Výroční zpráva o činnosti MZLU v Brně v roce 2008 Výroční zpráva o činnosti MZLU v Brně v roce 2000 Výroční zpráva o činnosti MZLU v Brně v roce 2001 Výroční zpráva o činnosti MZLU v Brně v roce 2002 Výroční zpráva o činnosti MZLU v Brně v roce 1999 Výroční zpráva o činnosti MZLU v Brně v roce 2003

Výroční zprávy o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Mendelovy univerzity v Brně za rok 2020 Výroční zpráva o hospodaření Mendelovy univerzity v Brně za rok 2019 Výroční zpráva o hospodaření Mendelovy univerzity v Brně za rok 2018 Výroční zpráva o hospodaření Mendelovy univerzity v Brně za rok 2017 Výroční zpráva o hospodaření Mendelovy univerzity v Brně za rok 2016 Výroční zpráva o hospodaření Mendelovy univerzity v Brně za rok 2015 Výroční zpráva o hospodaření Mendelovy univerzity v Brně za rok 2014 Výroční zpráva o hospodaření MZLU v Brně za rok 2007 Výroční zpráva o hospodaření MZLU v Brně za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření MZLU v Brně za rok 2005 Výroční zpráva o hospodaření MZLU v Brně v roce 2001 Výroční zpráva o hospodaření MZLU v Brně v roce 2000 Výroční zpráva o hospodaření MZLU v Brně v roce 2003 Výroční zpráva o hospodaření MZLU v Brně za rok 2004 Výroční zpráva o hospodaření Mendelovy univerzity v Brně za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření Mendelovy univerzity v Brně za rok 2012 Výroční zpráva o hospodaření Mendelovy univerzity v Brně za rok 2011 Výroční zpráva o hospodaření Mendelovy univerzity v Brně za rok 2010 Výroční zpráva o hospodaření Mendelovy univerzity v Brně za rok 2009 Výroční zpráva o hospodaření MZLU v Brně za rok 2008 Výroční zpráva o hospodaření MZLU v Brně v roce 2002

Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva o činnosti MENDELU v oblasti poskytování informací za rok 2019 Výroční zpráva o činnosti MENDELU v oblasti poskytování informací za rok 2018 Výroční zpráva o činnosti MENDELU v oblasti poskytování informací za rok 2017 Výroční zpráva o činnosti MENDELU v oblasti poskytování informací za rok 2016 Výroční zpráva o činnosti MENDELU v oblasti poskytování informací za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti MENDELU v oblasti poskytování informací za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti MENDELU v oblasti poskytování informací za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti MENDELU v oblasti poskytování informací za rok 2012

Výroční zprávy pro veřejnost a média

MENDELU 2018 – Významné události, úspěchy a kroky vědců, studentů a zaměstnanců MENDELU v roce 2018