Úřední deska: Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Stáhnout zde

Řád habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Stáhnout zde

Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem

Stáhnout zde

Přehled habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Přejít