Úřední deska: Dlouhodobý záměr univerzity

Strategický záměr Mendelovy univerzity v Brně na období od roku 2021 Plán realizace strategického záměru Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2021 Plán realizace strategického záměru Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2020 Plán realizace strategického záměru Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2019 Plán realizace strategického záměru Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2018 Plán realizace strategického záměru Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Aktualizace Dlouhodobého záměru Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2016 Dlouhodobý záměr Mendelovy univerzity v Brně pro období 2016-2020 Vyhodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2014 Aktualizace Dlouhodobého záměru Mendelovy univerzity v Brně a Institucionální plán pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Mendelovy univerzity v Brně a Institucionální plán pro rok 2014 Aktualizace Dlouhodobého záměru Mendelovy univerzity v Brně pro období roku 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru Mendelovy univerzity v Brně pro období roku 2011 Dlouhodobý záměr Mendelovy univerzity v Brně na 2011-2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru MZLU v Brně 2006-2010 pro rok 2010 Hodnocení Dlouhodobého záměru MZLU v Brně za rok 2004 Aktualizace Dlouhodobého záměru MZLU v Brně 2006-2010 pro rok 2007 Aktualizace Dlouhodobého záměru MZLU v Brně 2006-2010 pro rok 2008 Dlouhodobý záměr MZLU v Brně pro období 2006 – 2010 a jeho aktualizace pro rok 2006 Hodnocení dlouhodobého záměru za rok 2003 a jeho aktualizace pro 2005 Hodnocení dlouhodobého záměru za rok 2002 a jeho aktualizace pro 2004 Aktualizace dlouhodobého záměru 2001 Hodnocení dlouhodobého záměru za rok 2000 a jeho aktualizace pro 2002 Hodnocení dlouhodobého záměru za rok 2001 a jeho aktualizace pro 2003 Dlouhodobý záměr 1999-2005 a aktualizace pro 2000 Dlouhodobý záměr MZLU v Brně a jeho aktualizace