Příjem dokumentů a provoz podatelny

Provoz centrální podatelny

Zemědělská 1665/1 ((Podatelna se nachází v budově A, 1. poschodí, dveře č. N2034.)

613 00 Brno

Elektronická adresa: podatelna@mendelu.cz

Telefon: +420 545 135 212, +420 545 135 112, +420 545 135 197

Úřední hodiny: PO a ST 8.00 – 11:00 a 13:00 – 15:00 hod

Pro předání osobního podání i mimo úřední hodiny je Vám k dispozici bílá poštovní schránka v 1. poschodí budovy A.

Identifikátor datové schránky: 85ij9bs

Způsoby podání při příjmu dokumentů

  • Doručením poštou a doručovacími službami
  • Datovou schránkou
  • Elektronickou poštou (e-mailem)
  • Doručením na technických nosičích dat
  • Osobním podáním

Podmínky přijímání dokumentů v elektronické podobě

Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky je 20 MB.

Maximální velikost souborů přijímaných elektronickou poštou (e-mailem) je 10 MB.

Přípustné přenosné technické nosiče dat: nepřepisovatelná CD, DVD se souborovým systémem ISO9660, USB Flash disk (čitelný pod operačním systémem Windows)

Předaný nosič je součástí podání a vrací se jen na výslovnou žádost uplatněnou na podatelně před jeho předáním.

Odesílatel je po přijetí datové zprávy do datové schránky univerzity automaticky informován o jejím doručení prostřednictvím systému datových schránek.

Na podání učiněná na oficiální e-mailové adresy podatelen jsou podavateli zasílána automatická potvrzení generovaná systémem spisové služby univerzity.

Ostatní informace a bezpečnostní opatření

Jednou datovou zprávou, e-mailem nebo na jednom technickém nosiči dat je možno zaslat jen jedno podání.

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou jeho přílohami.

Podatelna nepřijme datovou zprávu, která nebude v přípustném datovém formátu nebo programu nebo pokud převyšuje maximální stanovenou velikost.

Nepřijata a nezpracována bude rovněž datová zpráva, která je poškozená, neúplná nebo nečitelná a obsahuje škodlivý kód, který může poškodit informační systém nebo výpočetní techniku.

Informace o této skutečnosti nemusí být odesílateli doručena z důvodu zachycení datové zprávy bezpečnostními prvky internetového připojení.

Pokud podatelna zjistí, že dokument v listinné nebo digitální podobě nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, že obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, který je schopen přivodit škodu na informačním systému, že technické parametry přenosného technického nosiče dat nebudou v normě a z dokumentu bude možné určit odesílatele, pak tento bude vyrozuměn o případných vadách a postupu pro jejich odstranění.

Nepodaří-li se však ve spolupráci s odesílatelem vady odstranit nebo nebude možné určit odesílatele doručeného dokumentu, včetně jeho kontaktních údajů, anebo bude elektronický dokument obsahovat škodlivý kód i nadále, podatelna jej nebude dále zpracovávat.

Dílčí podatelny

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Lesnická a dřevařská fakulta

K Cihelně 304, Louky, Zlín 763 02

Úřední hodiny:

PO 8:00 — 13:00

ST 8:00 — 13:00

Oficiální e-mail podatelny: info@zstv.cz

Tel.: +420 770 139 713

Školní zemědělský podnik Žabčice

Zemědělská 53, 664 63 Žabčice

Úřední hodiny:

PO 7:00 — 15:30

ÚT 7:00 — 15:30

ST 7:00 — 15:30

ČT 7:00 — 15:30

PÁ 7:00 — 15:30

Denní polední přestávka od 11.30-12.00 hod

Oficiální e-mail podatelny: podatelnazabcice@mendelu.cz

Tel.: +420 728 998 017; +420 607 005 883

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Křtiny 175, 679 05

Úřední hodiny:

PO 10:00 — 14:00

ÚT 10:00 — 14:00

ST 10:00 — 14:00

ČT 10:00 — 14:00

PÁ 10:00 — 14:00

Oficiální e-mail podatelny: podatelna@slpkrtiny.cz

Tel.: +420 724 339 987

Správa kolejí a menz

Kohoutova 1550/11

613 00 Brno

Úřední hodiny

PO 7:00 — 15:30

ÚT 7:00 — 15:30

ST 7:00 — 15:30

ČT 7:00 — 15:30

PÁ 7:00 — 15:30

Tel.: +420 541 421 511

Zahradnická fakulta

Kohoutova 1550/11

613 00 Brno

Úřední hodiny

PO 7:00 — 15:30

ÚT 7:00 — 15:30

ST 7:00 — 15:30

ČT 7:00 — 15:30

PÁ 7:00 — 15:30

Tel.: +420 541 421 511