Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost

(podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Č. jednací Adresát Věc Fakulta Zveřejněno
1066/2022-191 Yeva Kromm Usnesení PEF 14. 6. 2022
1089/2022-191 Sergey Rebyanskiy Usnesení PEF 14. 6. 2022
7948/2022-1 Kiril Kirillin rozhodnutí o přijímací zkoušce FRRMS 9. 6. 2022
7996/2022-1 Artem Balaniuk rozhodnutí o přijímací zkoušce FRRMS 9. 6. 2022
UM/4367/2022-2 Oleg Banchenko Přerušení studia AF 3. 6. 2022
UM/27510/2021-4 Ing. Terézia Zigová Uznaná doba rodičovství, Rozhodnutí o prodloužení přerušení studia z důvodu UDR a Potvrzení o studiu ZF 1. 6. 2022
1003/2022-191 Jakub Ondrášek Usnesení PEF 1. 6. 2022
1021/2022-191 Yeva Kromm Usnesení PEF 31. 5. 2022
997/2022-191 Horáková Nikola Usnesení PEF 31. 5. 2022
1110/2020-191 Tsventarnaia Zlatotsveta Usnesení PEF 27. 5. 2022
1091/2022-191 Saidakmal Saidkarimov Usnesení PEF 27. 5. 2022
1073/2022-191 Nikita Nikiforov Usnesení PEF 27. 5. 2022
1070/2022-191 Yana Misiachna Usnesení PEF 27. 5. 2022
1056/2022-191 Kristina Gavrish Usnesení PEF 27. 5. 2022
1051/2022-191 Vendula Dingova Usnesení PEF 27. 5. 2022
4480/2022-5 Winifred Coprdelia Adjei Lewis DK FRRMS 27. 5. 2022
1047/2022-191 Crescimbeni De Pinho Diego Stephano Antonio Usnesení PEF 27. 5. 2022
919/2022-191 Danil Nugamanov Usnesení PEF 26. 5. 2022
516/2022-191 Štěpánka Pospíšilová Rozhodnutí PEF 26. 5. 2022

Uvedené písemnosti je možné si vyzvednout na Pedagogickém oddělení rektorátu (REK) nebo v úředních hodinách na studijním oddělení příslušné fakulty. Po uplynutí 15 dnů od zveřejnění je písemnost považována za doručenou.