Rada pro vnitřní hodnocení

předseda: prof. Dr. Ing. Jan Mareš
místopředseda: prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
tajemník: Ing. Veronika Marková

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu Identifikace Poznámka
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. ÚPTZP ZF, ext AF
doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D. ÚRPE FRRMS, ext ÚPE PEF, ext ZF
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. ÚOLM LDF
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. ÚTAD AF, ext ÚI PEF, ext ICV
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng. ÚI PEF
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. ÚE PEF
prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. ÚNDDT LDF
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. ÚPK ZF
prof. Dr. Ing. Jan Mareš ÚZRHV AF
Ing. Veronika Marková OKR OVČK REK
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. ÚTS FRRMS
Ing. Jan Ostřížek, Ph.D. OKR OVČK REK, ext PEF
doc. Ing. Kateřina Provazník Ryglová, Ph.D. ÚMO PEF, ext LDF
Ing. Ondřej Rolník PEF D-EAM prez [roč 3]
RNDr. Miloš Šifalda
Ing. Věra Svobodová ÚVIS CP
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. ÚAK AF, ext ZF, ext LDF