Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně

předseda: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
místopředseda: doc. Mgr. Soňa Hermanová, Ph.D.
tajemník: Mgr. Bc. Kateřina Krejčí

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.