O univerzitě

Mendelova univerzita v Brně, zkráceně MENDELU, je díky založení v roce 1919 nejstarší vysokou školou svého zaměření v České republice. Univerzitu tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav, celá univerzita sídlí v Brně, jedinou výjimku představuje Zahradnická fakulta sídlící v Lednici. Název nese škola po zakladateli genetiky a objeviteli základních zákonů dědičnosti Gregoru Johannu Mendelovi. Univerzita od svého založení dvakrát změnila název, více o její historii můžete dohledat zde.

Fotky ke stažení

Logo ke stažení

 

Fakulty

 

Vysokoškolské ústavy

 

Mendelova univerzita v Brně disponuje účelovými zařízeními pro vědu a výuku, mezi které patří Botanická zahrada a arboretum, Školní zemědělský podnik Žabčice a Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny.

Vedení univerzity a fakult

Další informace od vedení univerzity najdete zde.

Fotografie rektorky ke stažení

 

Jednotlivé fakulty zastupují děkani

 

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

Agronomická fakulta

prof. Dr. Ing. Libor Jankovský

prof. Dr. Ing. Libor Jankovský

Lesnická a dřevařská fakulta

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Provozně ekonomická fakulta

doc. Dr. Ing. Alena Salašová

doc. Dr. Ing. Alena Salašová

Zahradnická fakulta

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU