Nový přístroj na analýzu potravin

9. 10. 2018
Mendelova univerzita v Brně získala nový přístroj, který vědcům pomůže zejména při analýze potravin. Kapalinový chromatograf umožňuje například analýzu ftalátů, které se mohou vyskytovat v masných a mléčných výrobcích, obalových materiálech, v půdě nebo ve vodě a jsou zdraví škodlivé.

„Naše dosavadní vybavení bylo už příliš staré a současným nárokům tak nevyhovovalo. Navíc některé komponenty původního přístroje z roku 2002 už nefungovaly, což nám při práci způsobovalo komplikace,“ uvedl Tomáš Gregor z Ústavu technologie potravin Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Vědci pomocí chromatografu monitorují nejen výskyt ftalátů v potravinách, ale také například biogenní aminy ve zrajících sýrech. Některé biogenní aminy mají významné biologické funkce v organismu živočichů a rostlin. Na druhou stranu mohou být také prekurzory karcinogenních sloučenin.

„Nový přístroj je využíván pro řadu dalších analýz, např. ke stanovení antokyanů, sacharidů, organických kyselin, vitamínů, kofeinu nebo produktů kvašení. Z vitamínů nyní sledujeme obsah vitamínu C v rozpustných tabletách v závislosti na délce a způsobu skladování.“ uvedl Gregor.

Nový přístroj stál univerzitu 1,8 milionu korun včetně DPH.  Přístroj byl pořízen v rámci projektu Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně (reg. číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008510). Ze stejného projektu OPVVV má už univerzita například spektrofotometr.

Kontakt pro bližší informace: Ing. Tomáš Gregor, Ph.D. tel.:776 151 025, tomas.gregor@mendelu.cz; Ústav technologie potravin Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Více aktualit

Všechny aktuality