Nový navazující magisterský obor Řízení a ekonomika obchodu

25. 5. 2016
Na Provozně ekonomické fakultě MENDELU nově můžete studovat obor Řízení a ekonomika obchodu.

Obor Řízení a ekonomika obchodu je primárně určen absolventům bakalářských oborů studia, kteří si potřebují prohloubit ekonomické a obchodní vzdělání pro působení na pozicích obchodních manažerů, obchodních ředitelů či jednatelů firem v oblasti prodeje a distribuce. Obor je přizpůsoben rovněž pro absolventy neekonomických bakalářských i magisterských studií, kteří pro budoucí uplatnění potřebují rozšířit své znalosti a dovednosti v oblasti obchodu, marketingu, managementu a komerční komunikace, ale i práva a účetnictví. Nově nabízený obor má výrazně aplikační a profesní charakter, druhý ročník studia zahrnuje mimo jiné rozšířenou praxi a rozsáhlé semináře z řízení obchodního podniku a komerční komunikace vedené  odborníky z praxe. Více informací naleznete zde.

Přihlášky ke studiu je možné již nyní podávat elektronicky na adrese https://is.mendelu.cz/prihlaska/. Uzávěrka přijímání přihlášek je 5. srpna 2016, přijímací zkoušky se pak konají v termínu 1. až 2. září 2016.

Více aktualit

Všechny aktuality