Nové obory studia na Zahradnické fakultě MENDELU!

29. 6. 2016
Zahradnická fakulta MENDELU představuje dva nové studijní obory - "Floristická tvorba" a "Správa zeleně". 

Oba obory jsou koncipovány jako tříleté bakalářské studium, zakončené státní závěrečnou zkouškou s titulem bakalář (Bc.).

Výuka oboru “ Floristická tvorba“ bude probíhat denní formou a klade si za cíl vychovat odborníky pro specifickou a vysoce kreativní oblast zahradnické činnosti, zaměřenou na tvůrčí práci s rostlinami (aranžování rostlin). Velký důraz při výuce bude kladen na jejich praktickou přípravu pro působení především v komerční sféře. Garantem oboru je doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.

Výuka oboru „Správa zeleně“ bude probíhat kombinovanou formou s cílem připravit odborníky pro oblast správy zeleně, zajišťované státní správou, samosprávou i komerční sférou při péči o významné objekty zahradní a krajinářské architektury. Vychází tak vstříc rostoucímu zájmu o systémové vzdělávání jejich pracovníků. Garantem oboru je doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.

Fakulta přijímá přihlášky ke studiu do 15.8.2016. Další informace na stránkách Zahradnické fakulty MENDELU (www.zf.mendelu.cz)

Informace o 2 kole najdete na: http://zf.mendelu.cz/26326-druhy-termin#phd a pro nové obory: http://zf.mendelu.cz/27537-nove-obory

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality