Nová spolupráce v oblasti aquaponie

6. 10. 2020
Vedení Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně prohloubí spolupráci se společností Future Farming. Společně se zaměří na výzkum v oblasti aquaponie, která je novým trendem v oblasti pěstování zeleniny a chovu ryb. Získané poznatky budou využity k dalšímu rozvoji technologií v této oblasti. Ze spolupráce budou profitovat i vysokoškolští studenti. Seznámí se nejen s principy aquaponie, ale také mohou absolvovat povinnou praxi v některé z farem nebo využít získané poznatky ve svém výzkumném projektu.

„Moderní pěstební technologie, důraz kladený na šetření s přírodními zdroji a podpora lokální produkce. To všechno jsou témata, která jsou úzce spjatá s činností Zahradnické fakulty,“ popisuje děkanka Zahradnické fakulty MENDELU Alena Salašová důvody, které přivedly univerzitu ke spolupráci s Future Farming. Odborníci z MENDELU se zaměří například na výzkum v oblasti výroby hnojiv z odpadu rybích farem, pěstování hmyzu jako zdroje potravy pro ryby, využití zbytků z rostlinné výroby pro pěstování hmyzu nebo pěstování řas na aquaponických hnojivech.

Pro provozovatele aquaponických farem budou velmi cenné i poznatky z oblasti biologické ochrany rostlin, eliminace zdrojů kontaminace, efektivity růstu rostlin či vlivu dotování atmosféry oxidem uhličitým u rostlin. Spolupráce komerční a akademické sféry je důležitá i z hlediska studentů. „Příprava absolventů pro každé nově vznikající odvětví v České republice – v tomto případě aquaponii, je důležitá. Studenti již zpracovávají bakalářské a diplomové práce s tématikou aquaponie, nyní startuje výzkum na úrovni disertačního projektu,“ dodala Salašová, podle které se díky spolupráci otevírají zajímavá témata výzkumu s mezinárodním přesahem. Jako příklad uvedla oblast zvyšování produktivity moderními LED svítidly.

Future Farming do výzkumného skleníku lednické fakulty dodala a nainstalovala aquaponický výzkumný set, se kterým mohou studenti každodenně pracovat. „Velkou výhodou naší spolupráce s akademickou půdou je, že můžeme veškeré poznatky okamžitě aplikovat do praxe. Studentům Mendelovy univerzity jsme rovněž připraveni zajistit potřebnou praxi na některé z našich aquaponických farem nebo jim pomoci s jejich výzkumnými projekty. Dva absolventi univerzity u nás již našli uplatnění a v září u nás přivítáme první dva stážisty,“ uvedl Michal Fojtík, jednatel společnosti Future Farming.

Stručně o aquaponii

Aquaponie je integrovaný systém produkce potravin, který spojuje chov ryb s pěstováním zeleniny bez půdy. Oproti běžnému pěstování zeleniny na polích či ve sklenících nejsou využívána umělá hnojiva ani jakékoliv jiné chemikálie, spotřeba vody je až o 96 procent nižší a díky regálovým pěstebním systémům je možné dosáhnout až desetinásobně vyšší produkce na jednotku plochy. V České republice jsou postupně uváděny do provozu první komerční aquaponické farmy, které produkují listovou i plodovou zeleninu, bylinky a různé druhy sladkovodních ryb nejvyšší kvality. Tyto produkty jsou určeny především pro spotřebu na lokálním trhu.

Foto: Future Farming

 

Více aktualit

Všechny aktuality