Proměna: Stovky hodin chytré zábavy

27. 9. 2024 od 18:00 do 23:59

Tajemná, nedostižná a komplikovaná. I tak na vás může věda působit, ale ne, když je Noc vědců. Noc, kdy vám věda a vědci ukážou svou pravou tvář.

Program

Program průběžně aktualizujeme.

Budova A

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: 1. poschodí vlevo

Program: Vstupte do úžasného světa proměn v živočišné říši. Objevte kouzlo vývoje, adaptace a dalších změn, které umožňují zvířatům přežít a prosperovat v neustále se měnícím prostředí. Zjistíte, jak se vejce mění v kuřátko, jak v krávě roste telátko, nebo proč není každá liška ryšavá jak z jedle šiška. Chybět nebudou ani oblíbené živé exponáty.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: 2. poschodí, zoologické sbírky

Program: Zveme vás na fascinující cestu světem živočichů a jejich úžasnými proměnami! Přijďte objevit tajemství metamorfózy a vývojových cyklů nejen hmyzu, ale i savců, obojživelníků a ptáků. Na našem stanovišti si budete moci prohlédnout preparáty v různých stádiích vývoje, dozvědět se zajímavosti o životních cyklech zvířat a pochopit, jak důležité jsou tyto procesy pro ekosystémy. Program je vhodný pro celou rodinu, děti i dospělé, a kromě poutavých ukázek se můžete těšit i na interaktivní aktivity a soutěže.

Další detaily programu
• Výstava preparátů: Bohatá sbírka preparátů představující hmyz, obojživelníky, savce a ptáky v různých fázích jejich vývoje.

• Interaktivní stanoviště: Děti i dospělí si mohou zkusit pojmenovat hmyz a zvířata nebo se zapojit do kvízu o metamorfóze.

• Komentáře odborníků: Diskuse a povídání s odborníky na téma významu metamorfózy v přírodě.

• Workshopy: Kreativní dílny, kde si děti mohou nakreslit vlastní modely hmyzu.

• Speciální expozice: Ukázky vývoje savců a ptáků od mláďat k dospělcům, s důrazem na klíčové aspekty jejich růstu a vývoje.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: 3. poschodí vlevo, učebna A23

Program:

Přijďte objevit fascinující svět rostlin! Na našem stanovišti vás provedeme procesy, kterými rostliny procházejí během svého života. Od drobného semene až po bohatou úrodu – každá fáze je důležitá a skrývá své tajemství. Ukážeme vám, jak se mění struktura kořenů, jak fenologie ovlivňuje růst a vývoj rostlin, a jak genetika přispívá k jejich odolnosti vůči patogenům. Budete mít možnost vidět mikroskopické snímky a zúčastnit se interaktivních ukázek.

Interaktivní ukázky
• Mikroskopické pozorování: Prohlédněte si různé části rostlin pod mikroskopem, například strukturu kořenů, listů a patogenů, které napadají rostliny. Objevte složitost a krásu mikrosvěta rostlin.

• DNA izolace: Vyzkoušejte si jednoduchou izolaci DNA z rostliny. Uvidíte DNA na vlastní oči a dozvíte se, jak se izoluje genetický materiál.

• Pěstování rostlin: Zasejte si vlastní semena a sledujte, jak různé podmínky (světlo, voda, teplota) ovlivňují růst rostlin. Naučíte se, jak správně pečovat o rostliny od semene až po dospělou rostlinu. • Identifikace patogenů a škůdců: Poznejte různé patogeny a škůdce a vliv jejich přítomnosti na rostliny. Zkuste identifikovat různé hmyzí zástupce a poznat, kdo rostlinám škodí a kdo pomáhá.

Budova B

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav matematiky, přízemí

Program: Když slyšíme slovo „origami“, zřejmě si vybavíme nějakou skládačku z papíru. Některé jednodušší zvládne složit malé dítě, ale existují origami takové obtížnosti, že jejich složení zabere několik hodin nebo i dní. Origami zažilo v posledních letech velký rozvoj nejen u nadšenců skládajících objekty z papíru, ale ovlivnilo architekty, designéry nábytku, umělce i vědce. Na našem stanovišti si můžete prohlédnout a vyzkoušet jak fungují různé druhy origami.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav geologie a pedologie, 2. NP

Program: Půda prochází proměnou neustále. Na její povrch je ukládána organická hmota často ve formě listů nebo jehličí, která je transformována a alokována v půdním prostředí, kde je k dispozici mikroorganismům a rostlinám. Vlivem stanovištních podmínek dochází k této transformaci různou rychlostí, což ovlivňuje i chemismus půdy. Jednoduchou formou vám ukážeme, jak tato proměna probíhá, a budete si moci vyzkoušet způsob stanovení jednoho ze základních chemických parametrů, kterým je nasycení sorpčního komplexu půdy.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav ochrany lesů a myslivosti, 2. NP 

Program: Myslivec, který tráví mnoho času v honitbě a vnímá co se kolem něj děje, vidí, že příroda se každý den mění, přesto je vše pod kontrolou jasně daných zákonů přírody. Život začíná splynutím vajíčka a spermie, ze kterých vzniká embryo, proměňující se v plod. Po porodu se z malého pruhovaného selátka stává odrostlé sele, které ztratí své pruhování, a čas z něj vykouzlí lončáka a později kňoura. Také malému kolouchovi se časem vytratí pruhování, narostou mu parohy, které každý rok shodí, aby mu v dalším roce narostly ještě větší. I srst se v průběhu roku mění. Lehká letní je nahrazena hustou zimní. Z běžně plachých jedinců se v době říje či výchovy mláďat stávají ostražití a někdy i agresivní jedinci, intenzivně bránící své stádo či mláďata. Zkrátka, vše v přírodě podléhá svému vývoji a stárnutí. I naše krajina se proměňuje. V lesích nám přibývají nové živočišné druhy, které vítáme s otevřenou náručí (daňka, muflona, siku), některé druhy se nám do přírody po krátké odmlce vracejí (bobr, rys, vlk), a některé přicházejí, aniž bychom o ně stáli (mýval, nutrie, psík mývalovitý apod.). Pojďme se na některé tyto proměny podívat očima myslivce!

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav ochrany lesů a myslivosti, 3. NP 

Program: Houby i hmyz mají svá tajemství v proměnách svého vzhledu, chování a působení na stromy či celé lesní porosty, a to po celou dobu svého vývoje a života. Těmito změnami je vědcům komplikováno poznávání jednotlivých druhů chorob a škůdců, což je prvním krokem v uplatnění správného obranného opatření vůči jejich projevům. Proto může být, především pro vědce, nutné poznat dřevokaznou houbu jak dle samotné hniloby, tak také dle její plodnice (a to všemi smysly). Také entomolog musí poznat hmyzího škůdce dle všech jeho vývojových proměn či dle proměn stromů kde škůdce působí. My vám některé proměny ve vzhledu a působení hub a hmyzu na našem stanovišti ukážeme.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav ochrany lesů a myslivosti, 3. NP

Program: Les je neustále v pohybu, jen to není vidět. Dřeviny v lese se v průběhu času mění a s nimi i jejich houboví partneři. Někdy lesníci mění stromy v lesích velmi rychle, tomu se říká přeměna. Ale co se děje s těmi „chudáky“ houbami! Pojďte se podívat, co se stane s našimi přáteli houbami, když se změní stromy.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav techniky, 3. NP 

Program: V rámci programu se účastníci dozví detaily o výrobním procesu palivových briket a pelet zhutněním dřevního odpadu. Zjistí, jak celý proces probíhá a jaká pozitiva a negativa existují u této, v dnešní době stále oblíbenější, alternativy k topení kusovým dřívím. Těšit se mohou také na ukázku jednotlivých druhů pelet a briket.  

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny, 4. NP

Program: Pojďte se podívat a vyzkoušet si jak voda mění krajinu. Působí jen na povrchu nebo zasahuje až ke kořenům?  Jak probíhá eroze, co umí rostliny nebo co dokáže jez?

Ukážeme vám i proměny vlastností vody: vzorky vody z různých lokalit (jednoduché analýzy), změny ve vodě tekoucí a stojaté, z řeky a z vodovodu.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, 5. NP

Program: Zajímá vás, jaká barviva se skrývají v rostlinách a jak se mění v závislosti na pH? Pojďte s námi objevit rostlinná barviva a jejich proměny v různých prostředích a situacích.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav zakládání a pěstění lesa, 5. NP

Program: Ukážeme vám různá stádia vývoje stromů a lesních porostů od semenáčků až po vzrostlé jedince a seznámíme vás s laboratorními zařízeními, která jsou používána při výzkumu v lesním semenářství.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky, 5. NP

Program: Zahrajte si s námi online hru, která krok za krokem ukazuje potenciál bioekonomiky a možnosti jejího uplatnění. Díky hře získáte odpověď na otázku: Co se skrývá pod pojmem bioekonomika?

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií, 6. NP

Program: Dřevo je pevné, neohebné, má svoji charakteristickou barvu i vůni. Ale to vše lze změnit a my vám ukážeme jak. Také Vám představíme, jak se proměnily tradiční techniky úpravy dřeva při využití moderní vědy a technologií.

Budova C

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: suterén

Program: Víte, jak vypadají buněčné součásti a struktury, které se proměňují při růstu rostlin? Přijďte se seznámit s laserovým skenovacím konfokálním mikroskopem, klíčovým přístrojem pro buněčnou biologii. S využitím fluorescenčních značek představíme možnosti studia struktur rostlinné buňky.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: vstupní hala

Program: Přemýšleli jste někdy o tom, jak rostliny lákají včely na své květy? Že zdroj sladkého nektaru včely nehledají jen podle vůně, ale také pomocí kreseb na květech, které zůstávají našim očím skryté? Staňte se na chvíli včelou a přijďte zjistit, jak se promění svět kolem nás, podíváme-li se na něj jejíma očima.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: vstupní hala

Program: Ne každá proměna je detekovatelná naším okem. Některé vnímáme jinými smysly a pro další potřebujeme nástroje molekulární biologie, které nám skryté změny pomohou odhalit. Pojďte se s námi podívat, jak některé takové proměny pozorovat.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: vstupní hala

Program: S vývojem technologií se pozměňují i možnosti v analýze fenotypu rostlin. To, co jsme dříve museli analyzovat s třecí miskou a tloučkem, dnes děláme na dálku, automaticky a bez destrukce experimentálního materiálu. Přijďte se podívat na jednoduché IoT zařízení, které dokáže automaticky v reálném čase snímat růst rostliny, na hyperspektrální snímání, které odhalí skutečnou barevnost rostlin, nebo fluorescenční kameru, která pomocí záblesků světla odhalí poškození fotosyntetického aparátu u rostlin.

Čas: po celou dobu konání akce 

Místo: mezipatro, posluchárna C01 nebo C02

Program: Energii potřebujeme ve dne i v noci. Pojďme se podívat, jak energie vzniká a jak se proměňuje. Nějakou si také zkusíme zdarma vytvořit.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: 1. poschodí

Program: 

Jak se z jednoduchých komponent stávají komplexní krmné směsi, které následně ovlivňují kvalitu potravin na našich stolech? Pojďte s námi prozkoumat, jak probíhá výživa zvířat a nahlédněte do základního metabolismu, který je nezbytný pro jejich růst a zdraví.

Čekají vás:
• Ukázky a vysvětlení proměny krmiva na potraviny.
• Informace o tom, jak správná výživa zvířat přispívá k produkci kvalitních potravin.
• Interaktivní prezentace o proměně kuřat.
• Demonstrace procesu tvorby krmných směsí z jednotlivých komponent.
• Prezentace o proměně pšenice v různo-barevné varianty.
• Možnost měření na přístroji InBody, kde si můžete nechat analyzovat složení vašeho těla a zjistit více o svém vlastním metabolismu.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: 2. poschodí

Program: Návštěvníci mají možnost seznámit se s proměnami půdních vlastností na různých stanovištích a v různých hloubkách. Mohou si prohlédnout půdy a půdní monolity odebrané v různých částech České republiky a fyzické vzorky zeminy reprezentující různé půdní vlastnosti. Dále se mohou dozvědět, jak klimatické změny ovlivňují půdu a díky simulaci eroze přemýšlet o proměnách krajiny. Ukázky mikrobiálního dýchání umožní návštěvníkům zprostředkovaně objevovat svět mikroorganismů žijících v půdě. Rovněž budou moci pozorovat chemické změny půdních vlastností a vyzkoušet si jednoduché chemické testy pro zjištění pH.

Budova M

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí vpravo, učebna M1.03

Program: Jak zraje ovoce, pivo, sýr nebo maso? V čem je to pro nás prospěšné? Jaký je rozdíl mezi zráním a kažením? A jak to poznáme? Přijďte prozkoumat, jak se mění potraviny v závislosti na čase z hlediska mikrobiologie. Víte, jak se proměnila postava člověka za posledních sto let? A jak se změnily naše chutě? Jaká je spotřeba cukru, alkoholu, bílé mouky za poslední století? Také na tyto otázky odpoví expozice, kterou najdete ve vstupní hale a učebně M1.03. Chybět nebudou ani tradiční ochutnávky potravin.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí vlevo, pitevna a osárium

Program: Přijďte prozkoumat fascinující svět zvířecí anatomie a histologie. Čeká vás exkurze do světa buněk, tkání a kostí různých zvířecích druhů. Objevíte různé druhy tkání pod mikroskopem a prohlédnete si sbírky kostí a koster – to vše s odborným výkladem.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: 1. poschodí vlevo

Program: Přijďte prozkoumat, jaké proměny se mohou stát pod vodní hladinou. Jak larva vážky žijící na dně rybníka zvládne včas vylézt na stéblo rákosu, zakuklit se a proměnit se v dospělou vážku? Jak se tasemnice řemenatka ptačí z vajíčka stane dospělou tasemnicí, když k proměně potřebuje dva různé mezihostitele? Jak vodní rostliny promění vodu ztíženou živinami? Jak dlouho trvá, než se z nakladené jikry vykulí malý kapřík a jak dlouho musí žít v rybníce, než se promění v chutnou štědrovečerní večeři? Přijďte spolu s námi nahlédnout pod vodní hladinu a poodhalit proměny, které se tam dějí. Určitě vás některé proměny překvapí! Součástí programu budou také tradiční ukázky zpracování ryb včetně ochutnávek hotových produktů.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: 2. poschodí vlevo, učebna M2.14

Program:

Na stanovišti vás čekají ukázky proměny rostlin způsobené nedostatkem vybraných živin. Zahrát si u nás budete moci na „výživového poradce rostlin“. Vaším úkolem bude z projevů deficitů živin na různých rostlinách rozpoznat, který prvek dané rostlině chybí. Proměnou zbarvení plamene budete moci determinovat konkrétní živinu. Plánované ukázky:
• Vypěstované vybrané druhy rostlin s deficity vybraných živin
• Plamenná fotometrie – ukázka barvení plamene vybranými kovy

Budova Q

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: vstupní hala

Program: Za jak dlouho se rozloží odpad a co se s ním stane na skládce? Promění se odpadní voda z toalety zpátky na čistou? Jak se proměňovala hodnota lidového automobilu nebo zemědělské techniky? A jak se promění potravina, odpad či jiné suroviny v průběhu technologie jejich zpracování? Přijďte na naše stanoviště proměnit své představy v realitu světa techniky a technologií zemědělství, potravinářství a životního prostředí.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: vstupní hala

Program:

• Krajinná proměna: Také máte pocit, že se vám krajina mění doslova před očima? Chtěli byste změnám v krajině porozumět a dozvědět se něco více o možnostech, jak se do jejich plánování zapojit? Kdy si s negativními zásahy člověka poradí příroda sama a kdy musí člověk udělat krok zpět, aby se teprve vydal správným směrem a obnovil poškozené ekosystémy? Ukážeme vám, jak se krajina proměnila za poslední desetiletí. Podíváme se společně, které lidské aktivity se dnes nejvíce na proměně území podílejí. Pomocí naší aplikace si můžete zaznamenat místa, která máte rádi a neměla by být změněna či přímo zničena.

• Víte, že každá sněhová vločka je jiná? Sledujte s námi vznik sněhových vloček.

• Co je to světelné znečištění a jaký má vliv na organismy?
V pravidelných intervalech vám ukážeme noční Brno ze střechy budovy Q.

• Proměna sídel v kontextu změny klimatu.

• Proměny krajiny interaktivní metodou v našem sandboxu.

• Co je to vodní květ a jak může proměnit naše nádrže?

• Jak promění odlesňování naši krajinu?

• Revitalizace vodního toku
Zkuste si sami navrhnout revitalizaci vodního toku. • Výstava Hranice poznání
Přijďte se podívat na proměny a vývoj nejen krajiny v Hranickém krasu.
Výstava je jedním z výstupů multioborového projektu Agronomické fakulty a Zahradnické fakulty MENDELU. Expozice je strukturována do šesti kapitol, které reflektují různé aspekty Hranického krasu, jako je geologie, hydrologie, pedologie, speleologie, sociologie a krajina. Každá kapitola nabízí hlubší vhled do vztahu mezi přírodními vědami a společenskými disciplínami, které se prolínají v životním prostředí člověka. Kromě textových informací jsou k dispozici i animované projekce geologického vývoje a vývoje krajiny, fyzický model Hranické propasti nebo badatelský koutek.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí, studovna

Program: Má vaše rodina nějaký znak či znamení, který znáte jen vy? Vložte si ho do odznáčku, který si můžete na Noci vědců vlastnoručně vyrobit. 

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí, studovna

Program: Už jste slyšeli o pojmu upcyklace? Baví vás kreativní činnosti a rádi byste si něco pěkného vyrobili, potěšili mysl a zároveň tím přispěli k ochraně životního prostředí? Můžete se těšit na porci tvořivých aktivit pro malé i velké.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí, studovna

Program: Žádná velká věda, a přesto mohou znamenat obrázky úplně něco jiného, než je na první pohled zřejmé. Přesvědčte se na vlastní oči a vyzkoušejte zajímavé proměny v podobě optických klamů.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí, studovna

Program: Rádi byste se o sobě dozvěděli něco zajímavého? Třeba jak se umíte rozhodovat, zda jste trpěliví a vytrvalí nebo jestli jste aktivní či spíše pasivní? Otestovat se můžete v krátkých psychotestech zaměřených na různá témata.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí

Program: Na informačním stánku Europe Direct Brno vás čeká pestrá škála aktivit zaměřených na téma proměny a vývoje Evropské unie. Přijďte se dozvědět více o historickém pozadí, současném dění a budoucích výzvách, které EU čekají. Provedeme vás zábavnými aktivitami, které vám přiblíží klíčové momenty evropské integrace a transformace. Těšit se můžete na interaktivní mapu Evropské unie a historickou kvízovou stanici, kde můžete otestovat své znalosti o Evropské unii v soutěžním kvízu. Pro úspěšné účastníky jsou připraveny malé ceny. K dispozici budou různé informační materiály o EU a poradenství ohledně studijních a pracovních příležitostí v zemích EU. Přijďte se inspirovat, vzdělávat a bavit na Noc vědců a objevte, jakým způsobem Evropská unie ovlivňuje naše životy a jak se vyvíjí v průběhu let. Těšíme se na vaši návštěvu!

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí, studovna

Program:

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí

Program:

Čas:

Místo: přízemí

Program:

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: 3. patro (Ústav financí)

Program:

Čas: 18:00 – 23:00

Místo: -1 podlaží (Eye tracking)

Program:

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí

Program:

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí

Program:

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí

Program:

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Q13

Program:

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí

Program:

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí

Program:

Budova R

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: před budovou R

Program: Před budovou R najdete už tradičně nástupní místo pro projížďky traktorem po areálu MENDELU.

Budova T

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav ekologie lesa, 2. patro

Program:

Prozkoumejte, jak dynamická a proměnlivá může být příroda kolem nás. Na našem stanovišti

vás čekají ukázky fenofází rostlin, které budete moci přiřazovat k ročním obdobím a vytvářet tak fenologický kalendář. Zajímavá bude i tipovací hra s hmyzem, kde budete spojovat larvy a kukly s dospělými jedinci. Objevovat fascinující metamorfózu hmyzu bude možné i v rámci praktických ukázek živých exemplářů a různých vývojových stadií. Také si doslova posvítíme na štíra, kdy se dozvíte, proč se pod UV světlem rozsvítí jako žárovka a seznámíte se speciálním fotoaparátem – fenokamerou, který zachycuje detailní změny rostlin během celého roku. Nechte se překvapit a inspirovat rozmanitostí a krásou přírodních proměn!

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav designu a nábytku, ateliér, showroom

Program: Ukážeme vám inovativní a ekologické materiály a jejich použití v designu nábytku. Představíme vám tzv. „Reborn design“ – znovuzrození již nevyužitých materiálů (odpadu) a jeho užití v nábytkovém designu. Součástí stanoviště bude i ukázka navržených prací studentů.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav designu a nábytku, ateliér, showroom

Program: Výstava zaměřená na proměnu nábytku v čase od historického až po současný moderní nábytek. Prezentace typických nábytkových ikon napříč historií.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav designu a nábytku, ateliér, showroom

Program: Proměňte své myšlenky ve výsledný produkt. Připravíme vám dílce a další součásti z překližky a jiných materiálů, které bude možné sestavit do výsledného produktu, který si budete moci odnést domů.

Budova F

Čas: po celou dobu konání akce
Místo: Design lab MENDELU, mezi budovami B a T
Program: Přijďte se seznámit s činností nejnovějšího pracoviště Lesnické a dřevařské fakulty, které je zaměřeno na design a s ním spojené aktivity, jako jsou výstavy, workshopy či konference. To vše je koncipováno s cílem vytvořit prostor s neformální atmosférou, ke které přispívá i espresso bar v přízemí. Ten bude v rámci Noci vědců rovněž otevřen, takže si tu budete moci dát něco dobrého v rámci svého programu na fakultě, a to v příjemném, zajímavě nasvíceném prostředí.  

Arnoldova vila

Adresa: Drobného 299/26, cca 10 minut chůze od kampusu univerzity

Čas: po celou dobu konání akce
Místo: Arnoldova vila
Program: Pojďte si s námi užít zábavné a tvůrčí odpoledne. Vyzkoušíte si sestavení rodokmenu, vytvoříte si vlastní rodinný erb či rodinné motto a zkusíte poodhalit příběh vašeho jména. Program zaměřený na mezigenerační dialog je primárně určený prarodičům s vnoučaty. 

Pro středoškoláky: Party na střeše

Stáhni si naši apku, přijď k nám na MENDELU a zahraj si online hru Noc vědců. Když rozluštíš naše otázky, získáš vstupenku na party, ze které uvidíš celé Brno.

Na party tě čekají nealko míchané nápoje, hudba, parádní výhled a nezapomenutelný zážitek s přáteli.

Pravidla hry

  • Stáhni si aplikaci Moje MENDELU. Musíš mít povolené oznámení polohy.
  • Projdi 7 stanovišť, odpověz na všechny otázky.
  • Získej vstupenku na party na střeše pro středoškoláky.
  • Zúčastnit se mohou pouze studenti středních škol.
  • Aplikace Moje MENDELU ke stažení v Google Play nebo v App Store.

Jaký program mají jinde?

Noc vědců se koná ve stejnou dobu po celé České republice. Vědecké poznání můžeš objevovat nejen na univerzitách, ale třeba na hvězdárnách.

Chci zjistit víc!