Tajemství: Stovky hodin chytré zábavy

6. 10. 2023 od 18:00 do 23:59

Tajemná, nedostižná a komplikovaná. I tak na vás může věda působit, ale ne, když je Noc vědců. Noc, kdy vám věda a vědci ukážou svou pravou tvář.

Party na střeše

Pro studentky a studenty středních škol máme připravenou speciální prohlídku s mobilní aplikací. Stáhni apku, přijď na MENDELU, projdi stanoviště, odpověz na otázky a získej vstupenku na party na střeše. Chceš vědět více? Klikni na Party střeše!

Stáhnout apku

Program

Budova A

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: 3. patro vlevo, učebna A23

Program:

Na stanovišti najdete tři tematická zastavení: 
1. Tajemství hmyzí komunikace: Jak se domluví hmyz? 
2. Tajemství pod mikroskopem: Kdo způsobil skvrny na listech? 
3. Tajemství života rostlin: Čím rostliny pijí? A získávají živiny? Proč je semínko životně důležité pro klíčící rostlinku? Co je to DNA? A proč ji potřebují nejen rostlinky?

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: 1. patro vlevo

Program: Zvířata s námi žijí v těsné blízkosti mnoho let. Přesto řadu věcí před námi skrývají. Přijďte objevit, jak se vyvíjí kuřátko ve vejci, která kůže komu padne, které vejce komu patří a spoustu dalších zajímavostí ze světa zvířat. Těšit se můžete také na živé exponáty. A na jaké? To je TAJEMSTVÍ. 🙂

Čas: 18:00 – 22:00

Místo: Knihovna, suterén

Program:

Hledání tajemství podle šifry mistra Mendela 

Tajemství jazyků 

Tajemství knihovny ve tmě 

Zázemí pro rodiny s dětmi (včetně přebalovacího pultu) 

Čas: 18:00 – 22:00

Místo: Aula, 2. patro

Program:

Odhalte tajemství dabingu 

Aula, jak ji neznáte 

Budova B

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky, strojový sál, budova B, 1. NP (přízemí)  

Program: Poznejte nejrůznější zákoutí Země z ptačí perspektivy a odhalte skrytá tajemství lesa a stromů pomocí dronů a senzorů dálkového průzkumu Země! 

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav techniky, budova B, 1. NP (přízemí), laboratoř simulátoru harvestoru 

Program: Předvedeme vám simulátor harvestoru a forwarderu, tj. zařízení pro nácvik obsluhy strojů pro mechanizovanou těžbu a soustřeďování dříví v lese. Seznámíte se s pracovištěm operátora (řidiče) a odhalíte tajemství principů a způsobů ovládání obou těchto strojů. Díky možnosti simulace různých pracovních podmínek těžby a soustřeďování dříví pochopíte, jak tyto věci fungují v reálné praxi. Vzhledem k aktuální situaci v českém lesnictví bude ukázka zaměřena na kalamitní lesní těžbu. Simulátor vás naučíme ovládat a vy si budete moct samostatně vyzkoušet práci s ním a ověřit si tak své dovednosti, přesnost a výkonnost práce.  

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav geologie a pedologie, budova B, 2. NP, laboratoře ústavu 

Program: Není tajemstvím, že půda je přímo odpovědná za to, co jíme i pijeme. Naše potrava pochází z půdy skrze rostliny, pro které je doslova základní podmínkou existence. Je rezervoárem a filtrem pitné vody pro celou planetu. Pomáhá nás udržet v teple a suchu – je naší „pevnou půdou pod nohama“. Půda udržuje při životě nejen lidi. Nachází se v ní více než 25 % biologické rozmanitosti Země. Je domovem pro tvory lidským okem viditelné, jako jsou například stonožky nebo žížaly, ale také pro miliardy bakterií, hub a dalších mikroorganismů, které pouhým okem nespatříme. Vzhledem k tomu, že jsme půdu zvyklí vídat všude kolem sebe, považujeme ji za nevyčerpatelný zdroj. O půdu a křehký život v ní však můžeme rychle přijít. Cesta k její ochraně vede skrze pochopení hlavních příčin, proč onu „pevnou půdu pod nohama“ ztrácíme. Pojďte s námi poodkrýt tajemství půdního mikrokosmu! Našlapovat budeme opatrně, slibujeme.  

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav ochrany lesů a myslivosti, budova B, 2. NP, laboratoře myslivosti 

Program: Myslivost je souborem lidských aktivit, jejichž středobodem je zvěř žijící v našich lesích a polích. Jedná se o vysoce specifickou a speciální odbornost, která je plná veřejně neznámých činností a dovedností. Nejenže myslivci mají svou vlastní mluvu, zvyky a tradice, ale dokáží také na základě určitých pobytových znaků odhadnout, co v lese žije, v jakých počtech a v jakém zdravotním stavu. Něco málo ze svého umu a tajemství vám ukážeme na našem stanovišti. 

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav ochrany lesů a myslivosti, budova B, 3. NP, učebna B22

Program: Houby i hmyz mají svá tajemství, kterými vědcům a odborníkům občas komplikují jejich poznávání. Většina laické veřejnosti vnímá houby pouze jako plodnice, které nalézají nejen ve volné přírodě, ale i v zahradách, sadech anebo budovách. Jejich životní cykly probíhají ale často skrytě a nenápadně a bez použití mikroskopické techniky bychom je ani nezpozorovali. Také vývoj a aktivita hmyzu je složitý proces zahrnující několik fází a tajemných dějů. Existence každého jedince začíná vajíčkem, pokračuje larválním stádiem, příp. kuklou, a finišuje dospělcem. Každý druh hmyzu má ovšem vzhledově odlišná vývojová stádia, někdy opravdu zásadně odlišná, což je tím největším tajemstvím a výzvou pro samotné určování konkrétních druhů. Dovolte nám tedy některá z tajemství hub a hmyzu představit a sami se na chvíli proměňte ve výzkumníky. 

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny, budova B, 4. NP, chodba a laboratoř 

Program: Víte, které rostliny působí podpůrně při léčbě různých onemocnění a které dokáží povzbudit náladu? Chcete vědět, jaké vůně skrývá les a jak nám mohou tyto vůně pomoct utužit zdraví? Pojďte s námi odhalit tajemství vůní a pokuste se jednotlivé vůně rozeznat čichem!  

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny, budova B, 4. NP, chodba a laboratoř 

Program: Ukážeme vám, jak poznat původ vody podle barvy, pachu či pH. Zjistíte taky, jaká voda je v řekách protékajících Brnem a co se může dít pod jezem…  

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav matematiky, učebna B01

Program: Příroda skrývá své tajemství života zašifrované v DNA. Z hlediska šifrování se jedná o substituční šifru, kterou si budete moci vyzkoušet na Noci vědců na Ústavu matematiky. Budete se moci poměřit s přírodou v tom, kdo dokáže tuto šifru luštit rychleji. Tajemství lidského vnímání se snažíme pochopit pomocí zrakových klamů. Pro Noc vědců jsme vyrobili Amesovo okno a budete se tak moci nechat ošálit málo známým zrakovým klamem.
Tajemství neživé přírody odhalujeme pomocí fyzikálních pokusů. Na Noci vědců si budete moci na vláčkodráze vyzkoušet, že nejrychlejší cesta mezi dvěma body nemusí být přímá.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, budova B, 5. NP, posluchárny B43 a B45 

Program: Zajímá vás, jaká tajemství skrývají jednotlivé rostlinné orgány? Víte, proč jsou květy tak nápadně barevné a jaká je jejich hlavní funkce? Pojďte s námi nahlédnout do těch nejzajímavějších částí rostlinných pletiv a orgánů. Budeme pozorovat rostliny od těch nejmenších stavebních jednotek, tedy buněk, až po celé rostlinné orgány. Pod mikroskopem se podíváme na zajímavosti rostlinných pletiv, překvapivé tvary pylových zrn, ale i to, jak vypadají květy uvnitř. Ukážeme si, jakou roli hraje v rostlině voda, a co to znamená, když rostlina dýchá. 

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky, budova B, 5. NP, posluchárna B41 

Program: Zahrajte si s námi deskovou hru, která krok za krokem ukazuje potenciál bioekonomiky a možnosti jejího uplatnění. Díky hře získáte odpověď na otázku: Co se skrývá pod pojmem bioekonomika? 

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav pěstování lesa, budova B, 5. NP, chodba 

Program: Řada důležitých životních pochodů stromu se neodehrává v jeho nadzemní části, kterou můžeme vidět, ale pod zemí. Embrya stromů se vyvíjejí v semenech opadlých na zem a projevují se klíčením při povrchu půdy. Základem stromu je pak kořenový systém, který zajišťuje stabilitu, vodu a výživu. Jeho kosterní kořeny upevňují strom dobře v půdě, pokud nejsou deformovány překážkami v půdě, nesprávnou výsadbou a pěstěním. Dostatek vody a živin saje jen nedeformovaný kořenový systém, a to pomocí jemných kořenů, a hlavně mykorhizních hub, které na těchto kořenech rostou. To vše je předmětem našeho bádání a my vám odkryjeme jeho tajemství.  

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií, budova B, 6. NP, posluchárna B51 

Program: V čem jsou jednotlivé druhy dřeva unikátní? Jak poznat různé druhy dřeva podle vizuálních znaků, podle kůry, podle listů, podle vůně? Dokážete poznat druh dřeva zpracovaného do podoby desky? A zvládnete poznat to stejné dřevo i v podobě rostoucího stromu či listu nebo kůry? Přijďte odhalit tajemství, jaké je dřevo různých stromů! 

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií, budova B, 6. NP, posluchárna B51 

Program: Téměř každý z nás ví, že dřevo dubu je pevné, proto ho taky nejčastěji zaznamenáme v historických dřevěných konstrukcích, a naopak dřevo lípy je poddajné a měkké, proto se z něho vyřezávají různé předměty. Ale málokdo si pod pojmem pevné dokáže představit něco konkrétního. Přijďte si vyzkoušet váš odhad, jak velké závaží unese tenká dřevěná tyčinka, a získejte povědomí o tom, jaký průměr by musela mít taková tyčinka, aby unesla vás. Unese 1 kilogram dřeva více než 1 kilogram betonu? 

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií, budova B, 6. NP, posluchárna B51 

Program: Dřevo je jedinečný materiál, který pomáhá stromům odolat síle větru. Je lehké a při tom velmi pevné a pružné. Někdy lze také ohýbat. Přijďte prozkoumat výjimečné vlastnosti dřeva, a jaké tajemství se skrývá uvnitř. Prohlédnete si i detailní snímky dřeva z elektronového mikroskopu. Můžete vyzkoušet, jak je dřevo pevné, pružné a tvárné třeba při vlastnoručním ohýbání.  

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií, budova B, 6. NP, posluchárna B51 

Program: Každá dřevěná historická konstrukce, archeologický nález nebo starý hudební nástroj jsou zahaleny určitým tajemstvím. Jak jsou takové nálezy staré? Odkud pochází použité dřevo? Dendrochronologie je metoda datování dřeva, která může odpovědět na tyto otázky a poodhalit tak kousek tajemství skryté v různých dřevěných artefaktech. Ukážeme vám, jak tato metoda funguje a budete si moci prohlédnout dřevěné nálezy z českého území staré stovky až tisíce let. 

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav ochrany lesů a myslivosti, budova B, 3. NP, chodba vpravo od hlavního schodiště

Program: Přemýšleli jste někdy o tom, jak vypadají kořeny rostlin? Kořeny většiny vyšších rostlin žijí v partnerství s mykorhizními houbami. Mykorhizy znáte, pravděpodobně jste je jedli! Mají různé barvy a tvary, ale jsou velmi malé, potřebujete mikroskop. Přijďte se podívat na jedno z velkých tajemství podzemí.

Budova C

Čas: začátek v 19:00 a 21:00 (doba trvání show je cca 45 minut)

Místo: mezipatro, posluchárna C02

Program: Žijeme v době mohutného a všestranného využití elektrické energie. Tento úžasný rozmach elektrotechniky a také elektroniky umožnily výsledky teoretického a experimentálního bádání. Některé ze zajímavých experimentů s použitím Van de Graaffova generátoru, Wimshurstovy indukční elektřiny a dalších pomůcek si ukážeme v rámci vědecké show.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí, vstupní hala

Program: Fotony – částice elektromagnetického záření, patří k dobře detekovatelným částicím, které nám mohou prozradit mnohá tajemství o biologických systémech. Fotony se využívají k měření teploty, detekci koncentrace látek, stanovení hladiny RNA, ale mohou nám říci mnohé i o fotosyntetických procesech. Přijďte se podívat na to, jak je možno využít fotony, aby nám přinesly informace o molekulárních dějích, které na vlastní oči sledovat nemůžeme.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí, vstupní hala

Program: Rostliny jíme každý den všichni. I ten nejzarputilejší masožravec si dá guláš se šesti, kde hlavní složkou knedlíků je pšenice a v základu guláše najdeme cibuli, červenou papriku, kmín nebo majoránku. Víte, jak vypadají tyto rostliny uvnitř?

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí, vstupní hala

Program: Nechte se uchvátit různorodými barvami a vůněmi rostlinné říše. Rostliny vytvářejí úžasnou rozmanitost pigmentů (barev) a vůní v porovnání se zvířaty. Nechte se spolu s námi oslnit paletou rostlinných pigmentů od známých chlorofylů, karotenoidů až po antokyany a flavonoidy, a odhalte tajemství barev. Ponořit se s námi můžete také do tajuplného světa vonných látek. Zvídavější hlavičky se pak s námi dozví i způsoby, jak můžeme tyto látky studovat a jakou roli hrají v rostlinách. 

Čas: po celou dobu konání akce 

Místo: 2. patro

Program: Co je to půda – co představuje, co v ní žije, co pro nás znamená. Seznamte se s tím, jaká tajemství skrývá barva půdy nebo její vůně. Zjistíte, k čemu je dobré, že půda čistí vodu, kterou pijeme a jak je to možné. Pro děti bude připraveno zvukové pexeso a něco si půdou mohou i namalovat. Prohlédneme si některé obyvatele půdy pod mikroskopem, řekneme si, jak a proč navracet bioodpad do půdy a zjistíme, jak jednoduché je vyrobit si vermikompost, díky kterému budeme mít doma zdroj obdivuhodného hnojiva.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: prostranství před budovou + 1. patro

Ústav výživy zvířat a pícninářství začnete objevovat již venku. Uvnitř se pak podíváte na neviditelné složení vašeho těla i krve a zjistíte, zda je to věda nebo magie (a možná obojí). Z tajemných ingrediencí můžete ochutnat produkty, které živí nás i naše zvířata, namíchat si originální směs s magickou fazolí a podívat se zblízka na neviditelné komponenty pastvin. A pokud si myslíte, že se slepice podobají jako vejce vejci, zjistíte, že v nich tkví mnohá tajemství. 

Program: 

Poník  
Tajemství kvalitního krmiva – psi, kočky, králíci 
Ukázka kvalitních a nekvalitních granulí/krmiva/sena 
Speciální diety: psi celiaci, cukrovkáři 
Jak číst složení krmiva a potravin 
Black Unicorn: představení a přednáška o koních, sedlech a vývoji jízdy na koni 

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: suterén

Program: Víte, jak vypadají buněčné součásti a struktury, které rostlinám umožňují růst? V rámci Noci vědců se u nás zájemci seznámí s laserovým skenovacím konfokálním mikroskopem, klíčovým přístrojem pro buněčnou biologii. S využitím fluorescenčních značek představíme možnosti studia vnitřních struktur rostlinné buňky.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: 1. mezipatro

Program:

Tajemství vajíček parazitů

Objevte v sobě skrytého veterinárního parazitologa aneb odhalte tajemství vajíček parazitů

Mikro-tajemství našich domovů

Kdo se skrývá v houbičce na nádobí? V kuchyňském dřezu? A co bydlí na mýdle v koupelně?

Mikro tajemství ukryta v potravinách a ve vodě

Zkuste odhadnout, které mikroorganismy byly vykultivovány z které součásti našeho okolí a soutěžte o drobné dárky!

Budova M

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí vlevo

Program:

Přijďte si s námi užít nevšední noc plnou objevů a tajemství na Noci vědců! Tentokrát se budeme zabývat fascinujícími aspekty anatomie hospodářských zvířat a jejich orgánů, a to v nezvyklém prostředí – v osáriu. 

Osárium, s tisíci zvířecími kostmi, se stane dějištěm našeho výzkumu. Ponoříme se do tajemného světa kostí a odhalíme záznamy minulosti. Společně s vědci se budeme zamýšlet nad otázkou, jaké tajemství se skrývá za každou kostí, a jaké informace nám mohou poskytnout. 

Budeme zkoumat různé orgány hospodářských zvířat a jejich jedinečné funkce. Odvážíte se podívat na srdce krávy, které bije jako neúnavný motor celého těla? A co játra, ta nejsilnější biochemická továrna, která se skrývá v břiše? Naše tajemství o zvířecích orgánech vám otevřou oči pro úžasný svět vnitřních funkcí těchto tvorů. 

Přidejte se k nám a nechte se unést do světa, který jinak zůstává skrytým tajemstvím. 

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí vpravo

Program: Potravináři připraví ochutnávky potravin s rozdíly v receptuře – část bude připravena cíleně, část v rámci závěrečných prací studentů.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: 1. patro vlevo

Program:

Program oddělení Rybářství a hydrobiologie nabídne návštěvníkům možnost na jednotlivých stanovištích poodhalit tajemství našich druhů ryb včetně několika druhů, se kterými se v přírodě nesetkají, ale které jsou chovány v akvakulturách. Kromě ryb se mohou návštěvníci těšit i na zástupce některých vodních bezobratlých živočichů a v neposlední řadě na zástupce vodní flóry. Návštěvníci se mohou setkat s odborníky, kteří na jednotlivých stanovištích poodhalí tajemství života pod vodní hladinou a odpoví na případné dotazy.  

Každý máme nějaké tajemství a vodní organismy nejsou výjimkou. Spí někdy ryby? Živí se všechny pijavice krví? Jaké toxiny produkují sinice? Nejen odpovědi na tyto otázky jsou dobře ukryty pod vodní hladinou, kam jen tak někdo nedohlédne. Přijďte spolu s námi pod vodní hladinu nahlédnout, a poodhalit tajemství, která jsou tam ukryta. Třeba nezůstaneme jen v tuzemských vodách… 

V rámci programu bude tradičně možné vyzkoušet, jak ryba chutná v rámci ukázek zpracování ryb.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: 2. patro

Program: Pojďte s námi nakouknout do zdánlivě nehybného světa semen a výtrusů. Zjistěte, jak se dá pomocí rostlin předpovídat počasí. Prozkoumejte krásu pylových zrn a spor pod lupou i mikroskopem.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: 2. patro

Program: Kromě tradičně zbarvené pšenice existují i jiné možnosti zbarvení zrna (obilky). Na stanovišti budete moci nahlédnout do tajemství této problematiky, tzn. kde se barvy berou, kde se tvoří a v čem nám mohou pomoci.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: 2. patro napravo, učebna M2.12 + přilehlá terasa

Program: Chytré zemědělství (smart farming) využívá celou řadu kosmických technologií pro šetrné a udržitelné hospodaření na zemědělské půdě. Na stanovišti Ústavu agrosystémů a bioklimatologie vás seznámíme s těmi nejvýznamnějšími technologiemi a společně si objasníme principy jejich funkčnosti a uplatnění v zemědělství. Vysvětleny budou záhady (1) řízení traktorů a dalších zemědělských strojů s centimetrovou přesností, dále (2) jak dokáží družice monitorující zemský povrch ze vzdálenosti 780 km rozpoznat stav zemědělských plodin a (3) jak pomáhají drony při omezení používání agrochemických látek. Možná také nahlédneme do blízké budoucnosti a ukážeme si, jak bude vlastně vypadat práce farmářů v digitální sféře…  

Budova Q

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí, vstupní hala

Program: Zpracování odpadů nemusí zůstat navždy tajemstvím, když se mu budeme pořádně věnovat. Je správné třídění odpadů zahaleno rouškou tajemství nebo je to hračka? Jaké tajemné zvuky vydává ten který odpad? A víte, co se skrývá pod víkem vermikompostéru? Co všechno je ukryto v tělese skládky?  A jaká tajemství putují z našich WC na čistírnu odpadních vod? Přijďte se na naše stanoviště dozvědět nejrůznější tajemství odpadů a odpadového hospodářství.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí, vstupní hala

Program:

Invazní druhy 
Víte, odkud pochází invazní druhy a jak dlouhou cestu musely urazit, než se dostaly až k nám? 

Tajemství vývoje rostlin jako věda – fenologie 
Zjistěte, co se ukrývá pod tajemným názvem fenologie. Víte, že vývoj rostlin se dá sledovat a následně analyzovat? Co nám prozradí rostliny o svém stanovišti? 

Mimikry rostlin a živočichů + dílničky pro děti 
Jak dokáží živočichové a rostliny oklamat své okolí? 

Záhada zmizelé vesnice aneb Co si pamatuje krajina. 
I poté, co lidé opustili krajinu, zde můžeme nalézt spoustu dokladů předchozího každodenního života. Co může napovědět křížek daleko od cesty, cesta zarostlá stromy, hromady kamení na louce nebo ovocné stromy uprostřed lesa? 

Tajemství krajiny z ptačí perspektivy 
Objevte s námi existenci drenáží, závrtů, jeskyní a dalších tajemství. 

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí, studovna

Program: Naše osobnost bývá někdy zahalena tajemstvím. Přijďte ho odhalit pomocí krátkého testu. 

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí, studovna

Program: Každý z nás využívá různé metody k tomu, aby si zapamatoval nové informace nebo učivo ze školy. Víte ale, které metody jsou nejvíc efektivní? 

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí, studovna

Program: Má vaše rodina nějaký znak či znamení, který znáte jen vy? Vložte si ho do rodinného odznaku, který si můžete na Noci vědců vlastnoručně vyrobit.   

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí, studovna

Program: Naše křížovky vám odhalí nevšední zajímavost! Vyluštěte „fun fact“, klíč se skrývá v tajence. Nebo můžete hledat v osmisměrkách zadaná slova a získat malou odměnu.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí, studovna

Program: Vyzkoušejte si, jak vidí vaše ruce! Poznáte, jaké předměty se ukrývají v krabici, aniž byste do ní nahlédli?

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí, studovna

Program: Žádná velká věda, a přesto mohou říct obrázky víc, než je na první pohled zřejmé. Prověřte svůj barvocit ať už jste malí nebo velcí.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí

Program: Víte, co pijete v sycených nápojích? Poznejte s námi rozdíl mezi bublinami z fosilních zdrojů a výstupem z našeho unikátního projektu – znovuvyužití kvasných plynů při výrobě vína. Ochutnejte rozdíl mezi ropným CO2 a CO2 zeleným – z kvašení v sycených nápojích. Pojďte s námi šetřit přírodu a využívat přírodní zdroje a nezatěžovat tak naši planetu skleníkovými plyny.

Čas:

Místo: přízemí

Program: Znáš dobře své smysly? Náš jazyk vnímá 5 základních chutí, zvládnete je všechny rozpoznat? Na testování zraku neslouží pouze Snellenova tabule, dokážete rozlišit jemné odstíny barev? Rozezná váš nos známé suroviny, aniž byste je viděli? To vše si můžete vyzkoušet, když navštívíte naše stanoviště.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí

Program: Rostoucí zájem o zavádění bezodpadových technologií v oblasti potravinářství vede stále častěji k využití odpadních produktů za účelem výroby sekundárních výrobků. V oblasti vinařství nabízí možnost perspektivního využití výlisky hroznů (matoliny). Výlisky v sobě ukrývají semena révy vinné, která lze využít pro lisování oleje a vznikající pokrutiny pak pro výrobu mouky. Tato mouka je základní surovina pro výrobu dalších potravinářských výrobků, např. pečiva, těstovin, slouží pro přípravu těsta na pizzu, k přípravě masa, ale taky jako doplněk k müsli nebo koktejlům. Jednotlivé kategorie těchto výrobků obohatí typickou chutí a vůní, ale hlavně přidá do pokrmu velké množství vlákniny a zdraví prospěšných látek. Přijďte se za námi seznámit s technologií lisování oleje, zpracování pokrutin a ochutnat některý ze sekundárních výrobků.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: -1 podlaží (Spatial Hub)

Program: Jsi milovníkem šifer a tajemství? Pak je pro tebe určená fascinující šifrovací hra „Duch ve stroji“. Účastníci dostanou sérii hádanek, šifer a záhad, které je provedou po budově Q Provozně ekonomické fakulty a nahlédnou do tajemství univerzitního života. Akce je určena pro všechny milovníky tajemství a věkové kategorie. 

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: 3. patro (Ústav financí)

Program: Připojte se k nám a prožijte nezapomenutelný zážitek, plný zábavy, učení a odhalování tajemství Lupínka! Zjistěte, co skrývá v jeho sejfu bankovních tajemství, kde spravuje peníze a účty svých klientů. Zajímá vás, za co lidé utrácejí, kam chodí na dovolenou a kam rádi chodí nakupovat? Všechna tato tajemství můžeme odhalit i pomocí finančních indicií.  

Budeme společně řešit finanční úkoly a hádanky, které nám pomohou získat tajný kód k otevření Lupínkova sejfu. Pokud se nám podaří získat poklad, odhalíme i Lupínkovo tajemství. A co víc, během našeho dobrodružství se dozvíme víc o používání bankovek, platbách kartou a pravidlech fungování rodinného rozpočtu. 

Čas: 18:00 – 23:00

Místo: -1 podlaží (Eye tracking)

Program: Chcete zjistit tajemství obalů produktů, webových stránek, bannerů a reklam na sociálních sítích? V naší laboratoři ETLab vám odhalíme, jaké nástroje používají odborníci na marketing ke zkoumání spotřebního chování. To vše a mnohem více vám prozradíme v rámci exkurze naší laboratoře při letošní Noci vědců. 

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí

Program: Úkolem informační sítě Europe Direct je šířit povědomí a informace o Evropské unii a podporovat diskuzi na místní úrovni. V ČR působí celkem 13 informačních středisek Europe Direct včetně Zastoupení Evropské komise v Praze, které síť středisek řídí a koordinuje. Nabízíme informace, přednášky, besedy, diskuze jak pro veřejnost, tak pro školy. Dále pořádáme různé kulturní akce spojené s tématikou Evropské unie pro širokou veřejnost a taktéž se různých kulturně – vzdělávacích akcí účastníme.  Na Noci vědců na Vás čekají kvízy spolu s interaktivními hrami na téma Tajemství. Ponořte se s námi do tajů a zákoutí Evropské unie a objevte, co jste o ní ještě netušili, i když je Evropská unie součástí vašeho každodenního života. Věda a výzkum jsou jednou z nejvýznamnějších oblastí strategie EU, a pokud o ní chcete vědět víc, neváhejte nás navštívit na našem stánku.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí

Program: Jaká tajemství skrývá evropská věda? Kdo byli klíčoví evropští vědci a jejich vynálezy, jakým způsobem podporuje vědu Evropská unie a jak si třeba patentovat svůj vlastní vynález? Dorazte na stánek Eurocentra Brno zjistit více. Zapojit se můžete také do tematických soutěží a kvízů pro malé i velké.

Je pro vás výjezd do zahraničí stále tajemstvím? I na to máme odpověď! Přijďte zjistit, jak vyrazit do zahraničí na stáž nebo třeba na mezinárodní projekt. Není to žádná věda!

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí

Program: Máme pro vás nezapomenutelnou příležitost odhalit tajemství, která jsou skrytá ve světě okolo nás. Na našem stánku budete mít jedinečnou možnost nahlédnout do skrytých tajemství světa prostřednictvím termokamery. A rádi vám pořídíme i originální fotku.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Q13

Program: Odhalte tajemství skryté v textu pomocí nástrojů zpracování přirozeného jazyka. Požádejte chatbota, aby vám pomohl odhalit utajenou indicii nebo ji najděte sami s využitím funkcí textminingu ve vizuálním vývojovém prostředí bez napsání jediného řádku kódu.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí

Program: Chcete poznat tajemství mikrosvěta? Navštivte naše stanoviště a seznamte se s mikroorganismy, které se vyskytují na zahradnických plodinách. Mikrosvět vám předvedeme v in-vitro podmínkách. Nevíte, co to je? Přijďte se podívat, dostanete od nás malý dárek.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí

Program: Pojďte odhalit tajemství regionálních produktů České republiky. Možná budete překvapeni a určitě najdete inspiraci, kam třeba v rámci výletu nebo dovolené za regionální produkcí zamířit.

Budova R

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: před budovou R

Program: Před budovou R najdete už tradičně nástupní místo pro projížďky traktorem po areálu MENDELU.

Budova T

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav ekologie lesa, budova T, 2. patro

Program: Hlodavci a hmyzožravci jsou nedílnou součástí lesních ekosystémů. Většina druhů žije nepozorovaně a při procházce přírodou si jejich přítomnosti ani nevšimneme. Nahlédněte s námi do skrytých zákoutí lesa a odhalte některá z tajemství jejich života! 

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav nábytku a designu, budova T, ateliér

Program:

Vítejte v našem ateliéru pod střechou Institutu designu a nábytku, kde se potkává elegance, kreativita a moderní design. Důkazem je už samotný vstupní prostor se stropem zdobeným židlemi. Jak vidíte, fantazii se meze nekladou. V místnosti věnované interiérovému designu a nábytku objevíte tajemství vzniku interiérů a nábytku prostřednictvím prací našich studentů.

Při prohlídce učebny vám ukážeme některé 3D tištěné objekty, které byly vytvořeny pomocí 3D tiskáren. Objekty zaujmou přesností a realističností, ať se jedná o prototypy a funkční modely nebo umělecké a dekorativní předměty. Nechte se unést krásou složitých geometrických tvarů, detailů a textury. Moderní 3D tiskárny umožňují studentům vytvářet skutečné objekty z digitálních modelů. Díky specializovanému softwaru jsme schopni vytvořit detailní a přesné modely s širokou možností uplatnění.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav nábytku a designu, budova T, showroom

Program: Vítejte v našem showroomu! Zde se setkávají různé styly a koncepty designu: od minimalistických a moderních až po tradiční. Elegantní křesla, stylové stoly a židle a speciální kusy designového nábytku vytvářejí jedinečnou a originální atmosféru. Díky multimediální prezentaci se dozvíte více o designových koncepcích, technikách a materiálech, které se používají k výrobě nábytkových prvků.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav nábytku a designu budova T, laboratoř plastů lepidel a nátěrových hmot

Program: Vítejte v laboratoři, která je epicentrem výzkumu a inovací v oblasti plastů, lepidel a nátěrů. Projděte se tímto prostorem a objevte nekonečné možnosti, které tyto materiály nabízejí. Ponořte se spolu s námi do tajů technologických zařízení umožňujících přesná měření a testování.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav nábytku a designu, budova T, učebna 3D softwaru

Program: Navštivte naši učebnu 3D modelování a vizualizace, která vám otevře dveře do fascinujícího světa virtuálního designu a kreativity. Místnost je vybavena výpočetní technikou, počítači a softwarem, který studentům i návštěvníkům umožňuje vytvářet úžasné vizualizace a realistické 3D modely. Při modelování a texturování se kreativní projekty studentům zhmotňují přímo před jejich očima. Vznikají přesné a detailní virtuální objekty, ať už se jedná o nábytkové produkty nebo architektonické návrhy.

Budova X

Čas: po celou dobu konání akce
Místo: suterén budovy X (Laboratoř řízení kolejových vozidel)
Program: Cestování vlakem zažil už asi každý – jako cestující si vybere spoj, koupí jízdenku, nastoupí do vlaku a jede. I když můžeme o kvalitě této služby někdy pochybovat, vcelku vlaky jezdí a doprava funguje. Co ovšem běžný cestující nevidí, je obestřeno TAJEMSTVÍM: Kdo řídí celý ten provoz a jak se to dělá? Co je systém řízení JOP? Co je potřeba k tomu, aby vlak vůbec vyjel na trať? Jak to umíme modelovat v laboratoři? Co dělá lokomotiva v depu? Jak to vypadalo ještě za dob parních lokomotiv? 
To je několik otázek poodhalujících mnohá tajemství vlakového provozu. Přijďte se podívat do Laboratoře řízení kolejových vozidel MENDELU, ukážeme Vám alespoň kousek z toho, co je „za oponou“. 

Pro středoškoláky: Party na střeše

Stáhni si naši apku, přijď 6.10. k nám na MENDELU a zahraj si online hru Noc vědců. Když rozluštíš naše otázky, získáš vstupenku na party, ze které uvidíš celé Brno.

Na party tě čekají nealko míchané nápoje, hudba, parádní výhled a nezapomenutelný zážitek s přáteli.

Pravidla hry

  • Stáhni si aplikaci Moje MENDELU. Musíš mít povolené oznámení polohy.
  • Projdi 7 stanovišť, odpověz na všechny otázky.
  • Získej vstupenku na party na střeše pro středoškoláky.
  • Zúčastnit se mohou pouze studenti středních škol.
  • Aplikace Moje MENDELU ke stažení v Google Play nebo v App Store.

Jaký program mají jinde?

Noc vědců se koná ve stejnou dobu po celé České republice. Vědecké poznání můžeš objevovat nejen na univerzitách, ale třeba na hvězdárnách.

Chci zjistit víc!

Projekt SCIENCzEch 22-23 je přidruženou akcí MSCA a Evropské občanské iniciativy podpořené programem Marie Sklodowska Curie actions. Výzva: HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01 (Marie Sklodowska-Curie actions European Researchers‘ Night 2022-2023).