Všemi smysly: Stovky hodin chytré zábavy

30. 9. 2022 od 18:00 do 23:59

Tajemná, nedostižná a komplikovaná. I tak na vás může věda působit, ale ne, když je Noc vědců. Noc, kdy vám věda a vědci ukážou svou pravou tvář.

Program budeme přidávat během léta 2022.

Program

Budova A

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: vstup do budovy A, z ulice Zemědělská

Program: Poznejte Mendela, jeho život i práci. Připravili jsme si pro vás několik zábavných a tvůrčích aktivit, díky kterým proniknete do tajů zakladatele genetiky.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí

Program: Prezentace a ochutnávka vajec od různých druhů zvířat. 

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí

Program: Přijďte si pohladit zvířata z babiččina dvorku. Věnovat se budeme také srovnání kvality kožešin a vlny. Těšit se můžete na poníka, prase kune kune, slepice, kuřátka a králíky.

Ukážeme vám, jak hospodářská zvířata správně chovat, pečovat o ně a krmit je v rámci zásad správného welfare. 

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí

Program: Ochutnávka mléka od skotu, ovcí a koz… a trenažér dojení k tomu.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: 3. patro vlevo

Program: Zrak – poznejte semena rostlin, chuť – ochutnejte čaje a určete správně druh koření na základě jeho vůně, hmat – poznejte po hmatu semeno vybrané rostliny.

Čas: 18:00 – 22:00

Místo: Knihovna v suterénu budovy A

Program:

Vyzkoušejte knihy zrakem, sluchem, hmatem

Vyzkoušejte brýle pro virtuální realitu (světelné meče)

Staňte se součástí týmu a pomozte nám načíst audioknihu

Tradiční zázemí pro děti a rodiny s malými dětmi

Budova B

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav matematiky, přízemí

Program: Jak přesné je to, co vnímáme? Necháme smysly, aby nás oklamaly? Přijďte se podívat na několik zajímavých optických iluzí založených na středovém promítání a dalších principech.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav matematiky, přízemí

Program: Při jízdě autem jsme schopni vnímat, jakým způsobem se auto pohybuje. Vnímáme, jestli při pohybu auto zrychluje nebo se pohybuje stále stejným tempem. Cítíme, zda nás při pohybu síla tlačí do sedadla. Jakým způsobem se ale tyto pocity převedou do formálního matematického jazyka? Postup, který si ukážeme, vznikl v 17. století a pro matematiku to byl fenomenální úspěch, od něhož se pak celý další vývoj matematiky odvíjel. Takzvaný kalkulus je jádrem výuky matematiky na univerzitách po celém světě. (Pozn. prezentace vhodná pro studenty středních škol)

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky, přízemí

Program: Představíme vám multispektrální a termální kamery a aktivní senzory, jakým je třeba laserový skener. Součástí ukázky jsou také nejrůznější typy dronů od těch nejmenších pro létání ve městech až po profesionální zařízení schopná nést několik kilogramů zátěže. Prohlédnete si data pořizovaná těmito senzory a dozvíte se mnoho nového o využití dálkového průzkumu Země v lesnictví a při ochraně životního prostředí.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav geologie a pedologie, 1. patro

Program: Zajímalo vás někdy, co „nosíte“ na rukou? Jaká půda šumí? Kdy půda nejvíce voní? Ochutnali jste někdy kámen? Co dává kamenům barvu a jak ji můžeme využít? Všem těmto tajemstvím půdy s námi přijdete na kloub! 

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav ochrany lesů a myslivosti, 1. patro, učebna B12

Program: Chráněný bobr je na našem území více než třicet let. Od té doby se dokázal rozšířit na nemalou část povodí. Lesy jsou bobrů plné, ti se proto stěhují blíže k městům a zemědělským oblastem. Vodohospodáři vídají jeho činnost v celém povodí Moravy. Přijde se v rámci Noci vědců podívat na naši bobří expozici, prohlédnete si zde bobří kůži, zuby, ohryzané špony ze dřeva, ohryzané kmeny nebo sušený trus. Můžete si přičichnout k  bobřímu castoreu – výměšku análních pachových žláz, kterým si bobr evropský a bobr kanadský značkují své teritorium. Pod lupou vám ukážeme typické parazity bobra.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav techniky, 2. patro

Program: Základním principem ergonomie je interakce těla s různými kvalitami prostředí. Přiblížíme vám interakci těla s lesním prostředím. Seznámíme vás také s možnostmi využití ergonomie v běžném životě, při práci a zejména v lesnictví. Dozvíte se, jak reaguje tělo na fyzickou a psychickou zátěž a jak je možné ji změřit. Můžete si vyzkoušet manuální test zručnosti, test prostorové představivosti, vyšetření zraku a barvocitu nebo třeba změřit sílu stisku ruky.    

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav ochrany lesů a myslivosti, 2. patro, učebna B22

Program: Houby většina lidí vnímá pouze jako plodnice, které se nalézají nejen ve volné přírodě, ale i v zahradách, sadech či budovách. Většina dotazů pak směřuje k tomu, jestli jsou plodnice jedlé nebo jedovaté a jak je od sebe spolehlivě poznat. Hmyz na druhou stranu máme tendenci vnímat jen jako škůdce, ale jde o živočichy se spoustou dalších významů (užitečné druhy, chráněné druhy, dravci atp.). Správné určení druhu hmyzu je tedy stejně důležité, jako je tomu u hub.

Hlavním smyslem, na který se při determinaci jak hub, tak hmyzu spoléháme, je zrak. Jsou však i další lidské smysly, které nám mohou s určením napomoci. Některé z nich vám představíme a jejich využití si i prakticky vyzkoušíte a to jako v případě hub, tak i některých druhů hmyzu.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny, 3. patro

Program: Vodu jako živel můžeme vnímat všemi smysly, přijďte se podívat, co se děje, když slyšíme vodu. Jak je voda barevná a je „voňavá“? Co je slyšet pod vodou? Zkuste vnímat materiály sluchem, hmatem! Poznáte je? Co skrývá zemina, jak se rozlišuje a co s ní dělá voda? Ukážeme vám například typy proudění v korytech i v potrubí, budete si moci tipnout, jak voda vypadá v různém prostředí, jak se liší voda v bazénu, v rybníce, z kohoutku a mnoho dalšího.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: 4. patro

Program: Naučíme vás, jak rozeznat podobné druhy dřevin za pomoci některých našich smyslů. Ukážeme vám, jak poznáte, že strom není zdráv a něco mu chybí, a taky zjistíte, že někdy mohou zrak nahradit jiné lidské smysly, například hmat, o čemž se přesvědčíte prostřednictvím hmatového testu.  

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie , 4. patro

Program: Na světě roste několik set tisíc popsaných druhů rostlin, každá má jiný tvar, jinou barvu, vůni či chuť. Rostliny produkují nepřebernou škálu sekundárních metabolitů, chemických látek sloužících ke komunikaci, ochraně proti škůdcům či nevhodným podmínkám stanoviště. Tyto látky jsou zodpovědné za vůni a chuť rostlin a člověk je často používá ve farmaceutickém, kosmetickém či potravinářském průmyslu. Přijďte se naučit poznávat rostliny a produkty z nich vyrobené všemi smysly.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií, 5. patro

Program: Jedním ze smyslů, kterým vnímáme dřevo, je sluch. Dřevo je od pradávna nejvyhledávanějším materiálem pro výrobu hudebních nástrojů či akustické prvky ve stavebnictví. Pomocí zvuku lze rozpoznat kvalitu i vady dřeva, takže sluch, podpořen moderními přístroji, napomáhá při hodnocení stability stromů či dřevěných konstrukcí, a stejně tak při výběru kvalitního dříví pro mistra houslaře. Ponořte se s námi do tajů akustiky dřeva!

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií, 5. patro

Program: Optická informace o pohybu objektů, jakou lidský zrak běžně využívá, může být použita i pro bezkontaktní měření deformací objektů. V rámci objektu představíme optickou stereoskopickou techniku měření deformací na základě metody korelace digitálního obrazu (DIC). Vyzkoušíte si, kam až ohnete dřevěný nosník vlastní silou, přičemž průhyb nosníku se stanoví bezkontaktně pomocí metody DIC. Za pomocí lineárně elastické teorie ohybu nosníků také nepřímo zjistíte sílu, kterou jste vyvinuli.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií, 5. patro

Program: Dřevo je krásné nejen svým vzhledem, ale také charakteristickou vůní jednotlivých druhů. Zajímavé jsou také jeho vlastnosti, které nemusí být jen čísly na papíře, ale také zážitkem, pokud je vnímáte svými smysly. Přijďte poznat krásu a vůni dřeva a zároveň vyzkoušet, jak je dřevo pevné, pružné a tvárné při vlastnoručním ohýbání.

Budova C

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: vstupní hala

Program: Reakce rostliny na dotek, molekulární podstata pohybu

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: vstupní hala

Program: Volatilní látky a jejich analýza

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: vstupní hala

Program: Záření, jeho detekce a využití pro analýzu

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: suterén, místnost BA03P1087

Program: Víte, proč je na konci léta brněnská přehrada zelená? A víte, jak vypadají buněčné komponenty, které rostlinám umožňují růst? I přes značně komplexní strukturu lidského oka není tento smyslový orgán ani zdaleka dokonalý. Pro pozorování jemných detailů světa kolem nás potřebujeme nástroje, které nám umožní nahlédnout do mikrosvěta. V rámci Noci vědců se u nás zájemci seznámí s laserovým skenovacím konfokálním mikroskopem, klíčovým přístrojem pro buněčnou biologii. S využitím fluorescenčních značek budou představeny možnosti studia vnitřních struktur rostlinné buňky. Jako modelové organizmy pro tyto účely využijeme zástupce řas a cévnatých rostlin.

Čas: po celou dobu konání akce 

Místo: mezipatro, učebna C01 

Program:

18:00–19:30 Svébytná půda  

19:30–19:45 Guardians of the Grasslands 

19:45–20:37 Krajina v tísni  

20:40–20:55 Guardians of the Grasslands 

20:55–22:25 Svébytná půda 

22:25–22:40 Guardians of the Grasslands  22:40–23:40 Krajina v tísni 

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: 1. patro + prostranství před budovou C

Program: Jaké to je zemědělství skutečně vnímat? Nechte se unést při procházce labyrintem podnětů, na které poznáte pícní rostliny a hospodářská zvířata všemi smysly a zjistíte, jakými smysly oni vnímají vás. Návštěvníci budou mít možnost pocítit pícninářství na vlastní kůži od semínka až po mléko, přičemž budou stanoviště představeny všem věkovým kategoriím hravou formou. Zapojte své smysly a objasněte si nesmysly v interaktivních ukázkách života rostlin a jejich vnímání nebezpečí, které může být estetické, chutné i voňavé nejen pro nás, ale i hospodářská zvířata. A jaký vliv mají jejich chutě na chutnost živočišných produktů? Jak vaše chutě ovlivnily složení vašeho těla? To vše, a ještě víc se dozvíte právě u nás.

Stanoviště
· Labyrint smyslů (čich, chuť, hmat, sluch)
· Ukázka vlivu složení krmiva na vzhled a pach mléka
· Zvířata vnímaná hmatem
· Mýty a fakta ve výživě zvířat
· Měření na InBody

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: 2. patro, učebna C21

Program: Návštěvníci se u nás seznámí s půdou všemi smysly, ať už zrakem (co nám prozradí například barva půdy, zrnitost půdy, zda rostliny v půdě prospívají nebo ne), čichem (jak je cítit vermikompost, lesní hrabanka, rašelina, běžná ornice, horizont ovlivněný vodou), sluchem (zvukové pexeso s půdní zrnitostí), hmatem (malování barevnou zeminou) nebo chutí (jak chutná sorbent – jílový minerál, nebo termizovaná organická hmota).

Budova D

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí

Program: Připraveny jsou 3 prohlídkové okruhy plné kouzel a chemických experimentů.

Budova M

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí vlevo

Program: Drželi jste kosti v rukou? Myslíte si, že náš jazyk je stejný jako jazyk zvířat? Dívají se na svět stejnýma očima jako my? Mají stejné smysly jako lidé? A co smysl pro humor? Vše se dozvíte v anatomickém pavilonu v budově M.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí vpravo + budova N, senzorická laboratoř

Program: Připravili jsme několik stanovišť, na kterých prozkoumáte potraviny všemi smysly. Zapojíte chuťové, čichové a zrakové receptory, ale použijete také hmat a sluch. Na budově N budete mít možnost navštívit senzorickou laboratoř, která se používá pro odborné hodnocení jakosti potravin. Zjistíte, co všechno musí experti přes senzorickou analýzu splňovat a zda se jim vyrovnáte v citlivosti chuťových receptorů. Na budově M bude připraveno hned několik stanovišť, každé z nich věnované jiné potravině: maso a masné výrobky, mléko a sýry, vejce, obiloviny a luštěniny. Dále budete mít možnost seznámit se s technologií 3D tisku potravin. Pro děti budou připraveny pracovní listy, které je budou provázet po našich stanovištích a na konci je čeká odměna. 

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: 1. patro vlevo

Program: Program oddělení Rybářství a hydrobiologie nabídne návštěvníkům vstup do jednotlivých laboratoří, kde mohou všemi smysly vnímat složky vodní flóry a fauny. Uvidí laboratorní vybavení, přístroje, vzorky vodní bioty, uslyší výklad odborníků na vodní prostředí, kteří rádi zodpoví veškeré dotazy. Mimo jiné se návštěvníci dozví, co je 6. smyslem ryb, jak ryba vidí, jaký má čich, jestli dobře slyší bez uší a jak vnímá bolest. V rámci programu bude tradičně možné také vyzkoušet, jak ryba chutná v rámci ukázek zpracování ryb.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: 2. patro

Program: Prezentace této všestranně využitelné tradiční byliny, kterou lze „ochutnat“ všemi smysly. Sluchem zjistíte zajímavé informace o tomto možná trochu opomíjeném „plevelu“. Pro chuťové pohárky bude připravena ochutnávka rozmanitých výrobků z kopřivy, zrak zapojíte při zkoumání různých částí kopřivy pod lupou či mikroskopem, čich lehce potěšíte příjemným kopřivovým aroma, a ti odvážnější mohou rovněž zapojit i hmat a na vlastní kůži tak poznat, že i poctivého přece jen někdy pálí.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: 2. patro

Program: Přijďte zjistit více o využití a legislativě konopí, a také se dozvědět proč mohou mít odrůdy konopí různou vůni a barvu.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: 2. patro

Program: Návštěvníkům přiblížíme svět mikroorganismů prostřednictvím různých smyslů: zrakem (např. tvary a zbarvení kolonií, růst mikrobů na chromogenních půdách), čichem (např. boj proti mikroorganismům s využitím rostlinných extraktů a silic, fermentace mléčná, alkoholová) a podobně. Kromě toho bude k dispozici jedlý hmyz a tradičně jako ukázka nějaký ten had (nejedlý).

Budova Q

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí

Program: Víte, co je to sand box a jak jej využíváme při výuce? Přijďte si vytvořit svoji krajinu a zjistit, jak v ní bude proudit voda, foukat vítr, jak funguje koloběh vody, nebo si nasimulujte výbuch sopky. Projít se můžete i po naší bosé stezce a vnímat tak přírodu různými smysly. Vedle toho vám představíme vývoj české krajiny v čase a seznámíme vás se zaniklými sídly – ukázky moderní kroniky formou promítání. Zjistíte také, jaké jsou příčiny a následky eroze půdy a jak můžeme erozi eliminovat. Využijte možnost vyzkoušet si malování půdou. K ochutnání budou i některé fair-trade potraviny.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí

Program: Je pohled na odpad barevný nebo černobílý? Smrdí opravdu spalovna? A co skládka? A černá? A co takový bioplyn nebo čistírenský kal? A měří se vůbec takový zápach? Místo kyselého deště mikroplastový? Odpad si vždycky najde „cestičku“, projděte se až k nám a ochutnejte naše pojetí odpadu jako suroviny k využití – pivo z „odpadního“ chleba!

Čas: 18:00 – 23:00

Místo: -1patro, ETLab

Program: Zrak je nejvýznamnějším smyslem, na který se zaměřuje většina marketingových strategií. Proč tomu tak je vám prozradíme v eye-trackingové laboratoři ETLab, kde vás seznámíme s technologiemi oční kamery a EEG a ukážeme, jak jsou využívány v marketingu k optimalizaci marketingových strategií.

Vhodné pro rodiny s dětmi

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: -1. patro, Spatial Hub

Program: První počítače se ovládaly pouze klávesnicí a když Apple v roce 1982 vytvořil první počítač s grafickým rozhraním ovládaným myší, byla to revoluce. Dnes počítače rozumí lidskému hlasu, pomocí speciálních brýlí zobrazí digitální 3D objekty do prostoru a dokonce nám poskytne náznak pocitu, že něco držíme v ruce. Ve Spatial Hubu si můžete vyzkoušet, jak vaše smysly počítač ošálí i jak můžete počítači sdělit, co chcete udělat netradičním způsobem.

Vhodné pro rodiny s dětmi

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: 1. patro, učebna Q11

Program: Roboti dnes nahrazují hlídače, skladníky, řidiče a dokonce i zahradníky. Jejich vidění přesahuje lidské schopnosti. Dokáží poznat, že rostlina uvadá dříve, než to zpozoruje lidské oko. Robotická auta dokáží vidět v noci, rozpoznají 3D model překážek a mnoho dalšího. Robot dokonce dokáže „vycítit“, že je něco ve vzduchu… Přijďte zjistit, jak to dokáží do Laboratoře inteligentních systémů.

Čas: promítání v 18:00, 19:30, 20:30, 23:00

Místo: 1. patro (učebna Q111)

Program: Promítání audiovizuálních kronik zmizelých obcí

Čas: přednáška v 19:00 a 20:00

Místo: 1. patro (učebna Q111)

Program: Nahlédnete pod povrch okolí Hranické propasti a dozvíte se něco o půdách, které se zde dají najít. 

Čas: přednáška v 21:00 a 22:00

Místo: 1. patro (učebna Q111)

Program: Víte, že Hranická propast je nejhlubší zatopenou propastí naší planety? Zdá se, že její prostory se směrem do hloubky stále zvětšují a dno bude v budoucnu i pro daleko modernější techniku jen těžce dosažitelné. Osud Hranické propasti však souvisí také s péčí o okolní krajinu, její urbanizací, se zemědělstvím, průmyslem, dopravou i s turistikou a rekreací. Na jejím výzkumu se podílí také tým vědců z Agronomické a Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Na průzkum v extrémních podmínkách lidské smysly nestačí. Proto byl nedávno nasazen speciálně vyvinutý robot, který opět posunul světový rekord v hloubce Hranické propasti. A naši odborníci byli při tom.

Chcete vědět o Hranické propasti a dosažení rekordu více? Zastavte se u nás na přednášku s těmi, kteří byli přímo u toho.

Ochutnat můžete také kyselky, které vznikají v okolí Hranické propasti, a porovnat je s dalšími minerálkami. Zkuste si změřit jejich pH a vodivost, tak jak to dělají odborníci.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: 3. patro, učebna 31

Program: Inflace a zadluženost jako aktuální problémy, které trápí všechny české domácnosti. Jak řídit osobní a rodinné finance v dnešní době, jak ochránit reálnou hodnotu svého majetku? Jaké jsou současné investiční příležitosti a rizika? Jak děti naučit hospodařit s penězi a znát jejich hodnotu? Na to vše jsou připraveni poskytnout odpovědi odborníci z Ústavu financí.

Vhodné pro rodiny s dětmi

Čas: 18:30, 19:30, 20:30

Místo: přízemí, Q14

Program: Přijďte na interaktivní workshop, kde si vyzkoušíme, jak lidé dříve chápali své smysly nejen jako vnějších pět smyslů, ale i jako vnitřní smysly duševní. V minulosti lidé jinak chápali čas a vesmír i poznání. Analogicky propojovali lidský život s hvězdnou oblohou. Jan Ámos Komenský za základ vzdělání považoval rozvíjení dvanácti smyslů. Jako i dvanáct souhvězdí tvořící zvěrokruh. Dvanáct je bran, kterými vstupují vjemy do člověka. Všechny dohromady tvoří vesmírného člověka. Poznáváním a trénováním všech smyslů, může i dnes každý získat poznání o propojení svého života a vesmíru. I my na workshopu potrénujeme postupně každý z těchto dvanácti smyslů. Od hlavy k patě, a to doslova. A zároveň se dozvíme něco o vesmíru. Projdeme si postupně ve třech dvacetiminutových blocích, které na sebe budou navazovat.   

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí, před bufetem

Program: Mikroorganismy – poznejte je všemi smysly. Navštivte naše stanoviště a seznamte se s mikroorganismy, které se vyskytují na zahradnických plodinách i produktech z nich připravených. Mikrosvět vám předvedeme v in-vitro podmínkách. Nevíte, co to je? Přijďte se podívat, dostanete od nás malý dárek.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí, před bufetem

Program: Navštivte naše stanoviště a vyzkoušejte si senzorické hodnocení potravinářských technologů. Otestujete si, kolik odstínů červené jste schopni rozpoznat svým zrakem, a jak citlivý máte čich. Přijďte si přivonět a uhádnout vůně, které jsme pro vás připravili. Navíc budete moct ochutnat nealkoholické šťávy z našich sadů.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí, u vrátnice

Program: Přiřazování vlajek států na slepou mapu Evropy, hádanka s hymnami evropských států, poznej tvary států EU po hmatu. Kromě zmíněných aktivit budeme poskytovat informace o EU, pracovních a studijních příležitostech v evropských institucích a agenturách a budeme mít připravené tematické publikace a propagační předměty. Na své si přijdou jak děti, tak dospělí.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí, u vrátnice

Program: Poznej evropského vědce, jeho vynález a odkud jsou. Interaktivní puzzle – mapa Evropy. Na stánku Eurocentra budou mít návštěvníci možnost zjistit více o podpoře vědy a výzkumu v EU, o tematických evropských programech a iniciativách, nebo o tom, jak si patentovat svůj vlastní vynález. Na místě budou mít také návštěvníci možnost zjistit více o fungování EU nebo o pracovních/studijních/dobrovolnických možnostech, které EU nabízí. Na místě budou připraveny i další hry a kvízy pro malé i velké, stejně jako tematické publikace a materiály.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí, prosklená oranžová studovna za bufetem

Program: Nalijte si šálek lahodného čaje, otevřete skripta nebo pohádkovou knihu a ponořte se do příběhu – s šedým zákalem, astigmatismem nebo dokonce jako nevidomí? Copak to jde? Malí i velcí, přijďte si zažít, jak na studium se smyslovými vadami. Bylinkový čaj ani simulační brýle vás neminou.

Dospělí a větší děti budou se simulačními brýlemi co nejpřesněji nalévat vodu do hrnečku nebo vyplňovat zkušební testy. Menší děti navléknou za určitý čas co nejvíce korálků nebo složí puzzle.

Stejně tak si můžete vyzkoušet svou zručnost, když by vás ruce neposlouchali, jako třeba v případě revmatismu. Ve školní písance prověříme váš krasopis, ať jste malí nebo velcí. Na speciálním psacím stroji si můžete vyrobit svoji vizitku v Braillově písmu. Takovou vizitku nahmatáte v každé kapse!

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí, prosklená oranžová studovna za bufetem

Program: Zapojte zrak, sluch a hmat a vyrobte si jednoduchý rodinný znak ve formě odznáčku.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí, prosklená oranžová studovna za bufetem

Program: Na formování charakteru každého z nás se ve velké míře podílí výchova.  Nemalý vliv má také sociální prostředí, ve kterém žijeme a které vnímáme všemi smysly. Někdo je zranitelný a nechá se snadno vykolejit, někdo je naopak jednoznačný suverén. Jaký charakter máte vy? Přijďte to zjistit pomocí krátkého testu.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí, prosklená oranžová studovna za bufetem

Program: Zapojte svůj bystrý zrak a mysl a objevte názvy českých filmů a pohádek skrytých v emotikonech. Rozeznáte tradiční česká přísloví na záludných piktogramech? I tady se vám budou bystrý zrak a jasná mysl hodit. Malá odměna za vaše úsilí vás nemine.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí, u bufetu

Program: Navštivte náš kafé stánek a nenechte si ujít dobrou ugandskou kávu, kterou dovážíme na bázi direct trade, tedy přímým nákupem od farmářů. A když budete mít zájem, rádi vám popovídáme, jak i takovým detailem můžeme pomoci rozvojovému regionu, aby se mohl více stavět na vlastní nohy.

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: přízemí, u bufetu/učebna Q01

Program: Zavřete oči. Nahmatejte pod svými prsty povrch afrického bubnu, rozezvučte ho dlaněmi a přeneste se pomocí sluchu do daleké Afriky.

Budova R

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: prostranství před budovou R

Program: Nejen lidé vidí, současné poznání techniky dává smysly i technice! Přijďte se podívat před budovu R, kde se na vás podívá elektromobil TESLA. Zkuste prsty přečíst jemnost tisku textu z 3D tiskárny! Nebo snad máte raději zvuk? Pokud ano, přijděte zašeptat či zakřičet do hlukoměru. Pokud však preferujete ticho, co vyzkoušet nejtišší kabinu traktoru?

Budova T

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav ekologie lesa, 1. patro

Program: Ekologie lesa též nauka o lesním prostředí je rozsáhlý obor zabývající se studiem vztahů a společenství organismů v lese. S námi zažijete prostředí lesa na vlastní kůži. Poznáte všechny chutě, vůně a rozličné tvary, které les ukrývá, seznámíme vás mimo jiné se světem z pohledu pavouků. U nás zažiješ kus lesa v centru města. 

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: Ústav nábytku, designu a bydlení, přízemí a 2. patro

Program: Prohlédnete si produkty, jejichž autory jsou studenti nábytkového a interiérového designu, včetně drobných bytových doplňků: od křesel, židlí, stolků, věšáků až přes hodiny a světla. V tiskové laboratoři vám předvedeme moderní technologie 3D tisku, které dokáží z digitální předlohy vyrábět fyzické trojrozměrné předměty. Na Ústavu nábytku, designu a bydlení využívají studenti tuto technologii pro ověřování svých modelů v menším měřítku či jednotlivých konstrukčních prvků v reálném měřítku. Ti nejmenší návštěvníci si u nás vyzkouší různé kresebné a výtvarné techniky či vypalování zdobného ornamentu do dřeva.  

Budova X

Čas: po celou dobu konání akce

Místo: suterén budovy X, vchod od budovy M

Program: Řízení kolejové dopravy vyžaduje hodně úsilí i velkou počítačovou podporu. Aby vlaky mohly jezdit včas a aby nedocházelo k nehodám, je potřebné mít kvalitní pracovníky — strojvůdce, signalisty, výpravčí, dispečery — ale také potřebné vybavení. Přijďte se podívat, jak se počítačem řídí provoz z dispečerského pracoviště, či naopak ve zjednodušené podobě podle předpisu D3 na místních tratích.

Lesní listy

V rámci Noci vědců jsme vydali Lesní listy – průvodce lesy Mendelovy univerzity v Brně pro děti od 5 do 11 let a jejich dospělé. Brožurku si můžete stáhnout a vytisknout u vás doma.

Instrukce pro tisk na domácí tiskárně:

  1. vytiskněte strany 1-4
  2. obraťte v tiskárně
  3. poté vytiskněte strany 5-8
  4. naskládejte listy na sebe podle číslování stran
  5. spojte sešívačkou

Jaký program mají jinde?

Noc vědců se koná ve stejnou dobu po celé České republice. Vědecké poznání můžeš objevovat nejen na univerzitách, ale třeba na hvězdárnách.

Chci zjistit víc!

Projekt SCIENCzEch 22-23 je přidruženou akcí MSCA a Evropské občanské iniciativy podpořené programem Marie Sklodowska Curie actions. Výzva: HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01 (Marie Sklodowska-Curie actions European Researchers‘ Night 2022-2023).