Nejstarší fakulta zahajuje oslavy

30. 1. 2019
V pondělí 4. února zahájí slavnostně nejstarší z fakult Mendelovy univerzity v Brně, kterou je Agronomická fakulta, oslavy stého výročí od svého založení. Součástí akce, která začne ve 14:00 hodin v budově C univerzitního kampusu, bude i unikátní výstava historických dokumentů a předmětů.

V průběhu celého roku bude Agronomická fakulta organizovat řadu dalších akcí a kulturně-společenských událostí pro laickou i odbornou veřejnost. Mezi nimi třeba Velikonoční Jarmark století, který se uskuteční v dubnu přímo v areálu Mendelovy univerzity v Brně.

„V rámci oslav Jihomoravských dožínek na přelomu srpna a září se mohou zájemci připojit k pokusu o rekord v pletení největšího dožínkového věnce. Podzim bude patřit 46. mistrovství ČR v orbě při akci s názvem Orba století,“ uvedl děkan Agronomické fakulty Pavel Ryant. 100 let výročí Agronomické fakulty završí Vánoční jarmark. Podrobný program naleznete na www.af.mendelu.cz.

Kontakt pro bližší informace: Ing. Daniel Falta, Ph.D., proděkan Agronomické fakulty, tel.: 727 908 755, daniel.falta@mendelu.cz

Poznámka pro editory: Agronomická fakulta je přímou pokračovatelkou hospodářského odboru ustanoveného v roce 1919 při vzniku Vysoké školy zemědělské v Brně (VŠZ), který umožňoval studium zemědělského inženýrství. Výuka na AF se v současné době realizuje v prezenční a kombinované formě studia. Výzkumnou i pedagogickou činnost na fakultě zajišťuje 14 ústavů a Vědecko-výzkumné pracoviště CEITEC MENDELU. Významná je participace na mezinárodních projektech v programu H2020, COST, SoMoPro, MŠMT-INTEREXCELLENCE a centrem excelence CzechGlobe zkoumaný vliv klimatických změn na biosféru a atmosféru. Zemědělsky zaměřená témata základního výzkumu mají v posledních letech přesah do biomedicínských věd.

Více aktualit

Všechny aktuality