Nejlepší biologové se sjedou na Mendelovu univerzitu v Brně

20. 4. 2018
Na Zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity zamíří nejtalentovanější biologové z České republiky, aby v rámci 52. Ústředního kola Biologické olympiády prokázali své vědomosti. Soutěžit se bude jak v laboratořích, tak v terénu. Ceny pro ty nejlepší předají na slavnostním ceremoniálu významní představitelé několika českých univerzit a Jihomoravského kraje.

Ve dnech 23. – 27. dubna 2018 proběhne v prostorách Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Ústřední kolo 52. ročníku Biologické olympiády, které je vyvrcholením soutěže na republikové úrovni. Biologické olympiády se účastní studenti středních škol, jejichž úroveň odborných znalostí výrazně překračuje rámec jejich věkové kategorie. Ústředního kola se účastní 36 soutěžících z celé ČR, kteří postoupili na základě výsledků krajských kol kategorie A (studenti nejvyšších dvou ročníků středních škol). Vlastní soutěž probíhá zpravidla ve třech dnech ve speciálních laboratořích i v terénu. Soutěžní program je doplněn kulturními a vzdělávacími akcemi. Slavnostní ceremoniál spojený s vyhlášením výsledků ústředního kola a společenským večerem se koná v reprezentativních prostorách, mj. za účasti představitelů univerzity, města Lednice, Jihomoravského kraje a celé řady významných osobností. O zdárný průběh Ústředního kola se kromě Ústřední komise pro Biologickou olympiádu postará tým pracovníků a doktorandů z MENDELU v Brně.

Vzhledem k padesátileté tradici má olympiáda i bohatou historii. Mezi úspěšné účastníky celostátních kol v minulých letech patřili například:

Dr. František Pojer – bývalý náměstek ministra ŽP a býv. ředitel AOPK, 
Mgr. Šimon Pánek – ředitel společnosti Člověk v tísni,
Prof. Jan Zima – ředitel Ústavu biologie obratlovců AVČR
Ing. Stanislav Juránek – býv. náměstek hejtmana JMK
doc. Ladislav Miko –  ředitel odboru pro ochranu přírodních zdrojů a biodiverzity Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise, bývalý náměstek ministra ŽP
doc. Miroslav Tetter – bývalý primátor České Budějovice
prof. Stanislav Komárek – katedra antropologie – Univerzita Karlova

 

Kontaktní osoba za organizátory, odborné informace: Ing. Jiří Libus (e-mail: jiri.libus@mendelu.cz  telefon: +420 545 133 571)

 Kontakt pro média:  Mgr. Jiřina Studenková (e-mail: jirina.studenkova@mendelu.cz, telefon: +420 545 135 199 mobil: +420 778 888 374)

Více aktualit

Všechny aktuality