Nedřevní produkty našich lesů

8. 7. 2016
Zveme Vás na bezplatný seminář Nedřevní produkty našich lesů, který se bude konat 9. 9. 2016 od 9:00 hod ve Křtinách.

Ústav lesnické a dřevařské techniky s Ústavem inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny, Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, ve spolupráci se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně si Vás dovolují pozvat na bezplatný odborný seminář „Nedřevní produkty našich lesů“, který se koná v pátek 9. září 2016 ve Křtinách pod záštitou pana doc. Ing. Radomíra Klvače, Ph.D., děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, za finanční podpory projektu COST CZ (LD14054 – Nedřevní lesní produkty v České republice).

Kontakt: jitka.fialova@mendelu.cz

 

Více aktualit

Všechny aktuality