Návštěva z partnerské univerzity HAMK, Finsko

18. 5. 2016
Ve dnech 30. března - 5.dubna 2016 Mendelovu univerzitu v Brně navštívila finská delegace z Häme University of Applied Sciences (HAMK). 

Tato univerzita je naším významným Erasmovským partnerem a zařadila MENDELU mezi strategické partnery, se kterými by v budoucnu chtěla navázat hlubší spolupráci nejen v oblasti výměny studentských a učitelských mobilit, ale i v oblasti vědy, výzkumu a praxe.

Kromě jednání o možnostech spolupráce na rektorátní úrovni finská delegace navštívila pracoviště a ústavy Agronomické, Lesnické a dřevařské fakulty, ateliéry a ústavy Zahradnické fakulty, setkala se se zástupci všech fakult i meziuniverzitního centra CEITEC. Finská delegace navštívila Školní podnik – farmu v Žabčicích a lednický areál. V budoucnu se rýsuje spolupráce v oblasti bioekonomie (PEF), zahradnictví a zahradní a krajinné architektury (ZF), potravinářské a environmentální techniky (AF), geografických informačních systémů  a lesnické technologie (LDF) a udržitelném rozvoji (FRRMS).

 

Složení delegace:

Mr Heikki Peltoniemi, Head of degree programme in Horticulture

Dr Ilpo Pölönen, Head of degree programme in Sustainable Development

Mr Antti Sipilä, Head of degree programme in Horticulture

Dr Mona-Anitta Riihimäki, Director of research unit in Bioeconomy

Více aktualit

Všechny aktuality