Návštěva z Demokratické republiky Kongo

19. 5. 2016
Dne 17. 5. 2016 navštívila Mendelovu univerzitu v Brně konžská delegace.

Dne 16. 5. 2016 uspořádal Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky ve spolupráci se Smíšenou obchodní a průmyslovou komorou ČR – Demokratická republika Kongo (DRK) v sídle Senátu P ČR konferenci na téma nových obchodních příležitostí českých podniků v africké DRK, a to za účasti senátorů obou zemí a generální ředitelky konžské Národní agentury pro podporu investic.

Vztahy ČR s DRK mají dlouhou historii, diplomatické zastoupení vzniklo na počátku roku 1948, v naší zemi vystudovalo mnoho konžských studentů, zejména v technických a přírodovědných oborech. Nabízí se velká příležitost pro české podniky, perspektivní je energetika, zejména vodní, také zemědělství a lesnictví. I proto se konference zúčastnili prorektoři MENDELU prof. MVDr. Petr Doležal, CSc. a Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D., společně s děkanem Lesnické a dřevařské fakulty doc. Ing. Radomírem Klvačem, Ph.D.

Dne 17. 5. 2016 zavítala konžská delegace na Mendelovu univerzitu v Brně. Další vzájemnou kooperaci odstartovalo Memorandum o spolupráci, podepsané při této příležitosti rektory Université de Kisangani prof. Faustinem Toengaho Lokunda a Mendelovy univerzity v Brně prof. RNDr. Ladislavem Havlem, CSc. Tento dokument si klade za cíl výměnu vědeckých pracovníků a studentů mezi oběma univerzitami. Závěrem se uskutečnila návštěva Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny MENDELU, a to za přítomnosti jeho ředitele a současně náměstka ministra životního prostředí ČR Ing. Vladimíra Dolejského, Ph.D.

 Ing. Pavel Mauer

{FUNCTION[„po-modules-photogallery“](id=507)}


  

Více aktualit

Všechny aktuality