Návštěva delegace profesorů z Université de Kisangani

23. 3. 2017
Ve dnech 15. až 23. 3. 2017 navštívila Mendelovu univerzitu v Brně delegace profesorů z Université de Kisangani, Demokratická republika Kongo.

Ve dnech 15. až 23. 3. 2017 navštívila Mendelovu univerzitu v Brně delegace profesorů z Université de Kisangani, Demokratická republika Kongo. Jejich návštěva navázala na loňské setkání rektora Université de Kisangani s vedením Mendelovy univerzity v Brně.

Během svého pobytu si hosté prohlédli univerzitní kampus v Brně, vedli jednání s představiteli všech fakult o možném navázání spolupráce, navštívili Zahradnickou fakultu v Lednici, školní podniky ve Křtinách a Žabčicích. 20. 3. 2017 proběhla pracovní schůzka s panem prof. RNDr. Ladislavem Havlem, CSc., rektorem Mendelovy univerzity v Brně.

Více aktualit

Všechny aktuality