Návštěva čínské velvyslankyně

10. 10. 2017
Dne 10. 10. 2017 navštívila Mendelovu univerzitu v Brně Její Excelence  Ma Keqing velvyslankyně Čínské lidové republiky.

Dne 10. října 2017 proběhlo setkání mezi zástupci čínského velvyslanectví a Mendelovy univerzity v Brně. Za čínskou stranu se jednání účastnila Její Excelence Ma Keqing, dále druhý tajemník Zhao Changtao a atašé Duan Weixin. Mendelou univerzitu zastupovali prorektor pro internacionalizaci Samuel Antwi Darkwah, prorektor pro pedagogiku Martin Klimánek, dále děkan Lesnické a dřevařské fakulty Radomír Klvač, děkan Fakluty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Jiří Schneider, proděkan Agronomické fakulty Daniel Falta, proděkan Provozně ekonomické fakulty Tomáš Foltýnek a proděkan Zahradnické fakulty Ivo Ondrášek.

Cílem jednání byla diskuze týkající se výzkumu, výměny studentů a spolupráce s čínskými univerzitami.

Více aktualit

Všechny aktuality