NAÚ zrušil rozhodnutí: doktorandi mohou v ekonomických programech na PEF dál studovat

30. 5. 2023
Přezkumná komise Národního akreditačního úřadu 19. května zrušila rozhodnutí Rady NAÚ o zániku oprávnění uskutečňovat tři doktorské studijní programy na Provozně ekonomické fakultě a správní řízení zastavila. Komise vyhověla odvolání univerzity proti rozhodnutí Rady NAÚ o zániku oprávnění uskutečňovat ekonomické doktorské studijní programy Ekonomika a management, Economics and Management a Economics and Management se studijním oborem Business Economics and Management. Pro studující v uvedených doktorských studijních programech se nic nemění a mohou ve studiu na univerzitě nadále pokračovat.

„Pro mne osobně to znamená úspěch při ochraně zájmů našich studentů a zároveň významný kvalitativní posun v zajišťování těchto doktorských studijních programů a nejen jich. Bez ohledu na kontroly a připomínky Národního akreditačního úřadu jsme se snažili nastavit v těchto studijních programech standardy odpovídající transparentnímu zajištění vzdělávaní,“ uvedl rektor MENDELU Jan Mareš.

Správní řízení bylo zahájeno v březnu 2022 v návaznosti na kontrolu provedenou na Provozně ekonomické fakultě v roce 2021. V květnu 2022 rozhodla Rada NAÚ o odnětí institucionální akreditace, tedy oprávnění akreditovat nové studijní programy v rámci univerzity. „V červenci jsme se proti tomuto rozhodnutí v souladu se správním řádem odvolali. Současně Rada NAÚ rozhodla o rozsáhlé kontrole 48 studijních programů napříč celou naší univerzitou, kterou na místě provedla komise NAÚ v letním období 2022,“ přiblížil Mareš.

Přezkumná komise NAÚ na základě odvolání univerzity v srpnu 2022 rozhodnutí Rady NAÚ o odnětí institucionální akreditace zrušila a věc vrátila Radě NAÚ k novému projednání. Ta na svém jednání v lednu 2023 rozhodla o odnětí institucionální akreditace a současně rozhodla o zániku oprávnění uskutečňovat vzdělávání ve třech ekonomických doktorských studijních programech na Provozně ekonomické fakultě.

„Po důkladném zvážení jsme se rozhodli podat odvolání, v němž se univerzita ohradila proti rozhodnutí o zániku oprávnění uskutečňovat vzdělání ve třech ekonomických doktorských studijních programech,“ vysvětlil rektor. Přezkumná komise NAÚ napadenou část rozhodnutí z ledna 2023 zrušila a řízení zastavila.

Více aktualit

Všechny aktuality