Nad vinicemi začnou létat drony

27. 2. 2019
Bezpilotní prostředky pomohou do budoucna moravským vinařstvím v boji s chorobami révy vinné. Konkrétně jde o padlí révy a choroby kmínku (ESCA). Jedná se patrně o první výzkum tohoto typu v České republice, který je dovedený až k možnostem praktického využití. Drony budou zjišťovat například teplotu porostu a stav vegetace. Získaná data budou vědci Mendelovy univerzity v Brně vyhodnocovat ve spolupráci s vinaři a firmou AQUA PROCON s.r.o. Projekty financují granty Technologické agentury České republiky částkou v celkové výši více než 20 milionů korun.

Do projektů jsou zapojeny velké vinařské firmy jako Sonberk, Vinofrut Dolní Dunajovice, Znovín, Bohemia Sekt nebo Víno Blatel. Drony už nad jihomoravskými vinohrady létaly loni při detekci komplexu chorob kmínku révy vinné (ESCA). „Moderní metody precizního vinohradnictví vyžadují dokonalou znalost konkrétní vinice spojenou s dálkovým snímkováním. Na základě růstových indexů vyvíjíme metodu identifikace keřů napadených chřadnutím a odumíráním révy – ESCA. Výzkum už nyní přináší první prakticky využitelné výsledky,“ uvedl Pavel Pavloušek ze Zahradnické fakulty MENDELU.

S chorobou ESCA se vinaři potýkají zejména v posledních letech. Při napadení rostlin dochází k postupnému poškození vodivých pletiv, což znemožňuje transport vody a živin z půdy. Jeden z houbových patogenů způsobuje bílou hnilobu, která vede k trouchnivění dřeva. Mezi nejcitlivější odrůdy patří Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Ryzlink rýnský, Tramín a Müller Thurgau. Naopak nejméně napadanými odrůdami jsou podle Pavlouška Merlot a Chardonnay.

S pomocí bezpilotních prostředků chtějí odborníci chránit vinice i proti padlí révy. „Rozvoj infekce padlí révy výrazně ovlivňuje teplota vzduchu a porostu a relativní vzdušná vlhkost v porostu. Velmi výrazný je proto vliv mikroklimatu vinice. To můžeme monitorovat prostřednictvím teplotních a vlhkostních senzorů přímo ve vinici. Tato cesta je však nákladná a nedokáže postihnout variabilitu velkých ploch. Cílem je proto monitorování porostu révy vinné prostřednictvím bezpilotních prostředků, kde bude od jara zjišťovaná teplota porostu a vegetační indexy,“ uvedl Pavloušek.

Vědci MENDELU společně s firmou Aqua Procon využívají drony ve vinicích již od roku 2017. „Pokusy provedené během těchto dvou let naznačují, že využití bezpilotního monitorování ve vinicích je mnohostranné, tzn. nejen k popsaným účelům, ale také k monitorování sucha, výživových problémů, prognózy výnosu hroznů a kvality,“ dodal Pavloušek.

Kontakt pro bližší informace: prof. Ing. Pavel Pavloušek, PhD., tel.: 728 120 454, mail: pavel.pavlousek@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality