Na MENDELU začal akademický rok v prezenční formě

13. 9. 2021
Na Mendelově univerzitě v Brně dnes začal akademický rok v prezenční formě. S výukou začala Provozně ekonomická fakulta a Institut celoživotního vzdělávání, ostatní fakulty se přidají za týden. Zájem o školu je srovnatelný jako v minulých letech, někde ještě vzrostl.

„Je příjemné sledovat návrat vysokoškolských studentů. Věříme, že prezenční výuka při dodržování základních protiepidemických opatření zůstane. Studenty dlouhodobě nabádáme k tomu, aby se očkovali a velká část z věkové generace 18-24 let už očkování má, což je pro další vývoj akademického roku velice podstatné,“ uvedla rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. Podle ní z počtu přihlášek vyplývá zejména zájem o nově akreditované studijní programy včetně těch profesně orientovaných.

Tradičně největší zájem byl opět o Provozně ekonomickou fakultu, kam se přihlásilo 2658 studentů, což znamená oproti loňsku nárůst o 12 procent. „Mile nás překvapil zejména zájem o informatické programy, ale počet přihlášek vzrostl i u všech ostatních. V přijímacím řízení tak byla laťka pro přijetí vyšší než v minulých letech,“ uvedl děkan PEF Pavel Žufan. Fakulta kontinuálně rozvíjí svou infrastrukturu a dokončila několik dříve započatých projektů. Na studenty tak čeká nová chill-out zóna, nová interaktivní soft-skillová učebna a další novinky. Kromě interaktivních nástrojů využívaných v době pandemie a pokračující podpory studijních poradců z řad studentů se také rozšiřuje nabídka volitelných předmětů, která nově zahrnuje např. daňovou gramotnost a semestrální manažerskou simulační hru z oblasti cestovního ruchu.

Na Lesnické a dřevařské fakultě, která začne s výukou za týden, je novinkou magisterský studijní program Technická biologie dřevin, který navazuje na bakalářský studijní program Arboristika. O obor byl zájem mimo jiné proto, že je naprosto ojedinělý v podmínkách ČR i Evropy. „Na jeho výuce se budou podílet pedagogové a odborníci v oblasti péče o dřeviny z několika univerzit i Akademie věd ČR,“ uvedla proděkanka LDF Zuzana Paschová.

Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně zaznamenala v porovnání s loňským rokem 2,5% nárůst v počtu podaných přihlášek. Zvýšený zájem byl zejména o bakalářské studijní programy. Fakulta zrekonstruovala několik laboratoří na Ústavu chemie a biochemie. Zcela nová laboratoř pak vznikla na Ústavu výživy zvířat a pícninářství. Fakulta zároveň investovala také do nového přístrojového vybavení stávajících laboratoří.

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií zaznamenala oproti předchozímu roku větší zájem uchazečů o studiu, konkrétně o 11 procent. „Pro letošní akademický rok plánujeme obnovit zahraniční projekty, které nemohly být díky epidemii Covid v minulých třech semestrech realizované. Hned na začátku semestru odjíždějí akademici s vybranými studenty do Ghany. V plánu je dále Ekvádor a některá z tichomořských lokalit, s největší pravděpodobností Tchj-wan, Filipíny nebo Jižní Korea. Všichni pevně věříme, že se realizace těchto misí podaří,“ uvedl proděkan FRRMS Pavel Reich.

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality