Na MENDELU proběhl první ročník Kariérního dne

23. 4. 2015
V polovině dubna (14.4.2015) proběhl na půdě Mendelovy univerzity v Brně historicky první Kariérní den. Jeho cílem bylo propojit teorií s praxí, zkontaktovat studenty s firmami (a tedy potenciálními zaměstnavateli) a také napomoci studentům MENDELU zorientovat se na trhu práce.

Kariérního dne se podle předběžných odhadů zúčastnilo na 450 studentů. Zajímavé informace a pracovní příležitosti zde nalezli studenti napříč všemi fakultami Mendelovy univerzity v Brně. Na Kariérním dni se prezentovalo více než třicet firem, které nabídly studentům odborné stáže či brigády. Prezentaci firem doplňoval zajímavý doprovodný program, včetně přednášek externích lektorů. Pro příklad zmiňme přednášku o networkingu či o vlivu sociálních médií na vstup studentů a absolventů na trh práce. Mimo přednášek se studenti mohli zúčastnit také praktických workshopů v Modelovém assessment centru, probrat s odborníky své životopisy či je doplnit profesionálními fotografiemi.

S průběhem Kariérního dne byli spokojeni studenti, zúčastněné firmy i sama Mendelova univerzita v Brně. Jitka Zavadilová, studentka FRRMS MENDELU, ke Kariérnímu dni řekla: „Na podobné akci univerzity jsem poprvé. Je výborné, že se koná přímo na univerzitě a že mají studenti možnost přímého kontaktu s firmami, které jim nabízí práci nebo stáže. Moc se mi líbí i přednášky pro studenty, jen mě mrzí, že nestihnu všechny.“ Spokojenosti studentů s programem Kariérního dne odpovídala také spokojenost zúčastněných firem. Zástupci firmy Hanagrain J.T.J. s.r.o. chválili zejména kvalitní organizaci celé akce, připravené materiály i místo konání.

Názory studentů i firem poskytly organizátorům řadu podnětů a inspiraci pro následující ročníky. První Kariérní den však můžeme zhodnotit jako úspěšný a nadějný, a těšíme se na další Kariérní den v roce 2016.

Více aktualit

Všechny aktuality