Na MENDELU poprvé zasedala Mezinárodní multioborová rada

22. 11. 2018
Na Mendelově univerzitě v Brně dnes poprvé zasedala Mezinárodní multioborová rada složená z ERC holderů, tedy držitelů grantů Evropské rady pro výzkum (ERC - European Research Council) zahrnující špičkový badatelský výzkum.

„Setkání nám dává významnou zpětnou vazbu k výsledkům tvůrčí činnosti univerzity a pomůže nám naplánovat strategie, jak dosahovat lepších výsledků,“ uvedla v této souvislosti rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová.

ERC byla zřízena Evropskou komisí v únoru 2007 jako vůbec první evropská organizace pro podporu špičkového badatelského výzkumu. ERC podporuje všechny vědní obory, nestanovuje tedy žádné tematické priority. Granty ERC jsou přenositelné a jsou vázány na osobu hlavního řešitele, který v průběhu řešení projektu může v případě nutnosti hostitelskou instituci změnit.

„Pro naši univerzitu je významný přenos best practices z úspěšných zahraničních institucí, na nichž působí ERC holdeři na MENDELU,“ uvedla Nerudová. K vědcům, kteří dnes předávali v Brně své zkušenosti, patřili například Irma Mosquera Valderramová z nizozemské univerzity v Leydenu, která se zabývá fiskální politikou nebo Lionel Dupuy ze skotského The James Hutton Institute.

Více aktualit

Všechny aktuality