Na Mendelově univerzitě v Brně se vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení

17. 7. 2017
Univerzita vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení u těchto bakalářských oborů: Agrobyznys, Agroekologie, Fytotechnika, Molekulární biologie a biotechnologie, Odpadové hospodářství, pozemkové úpravy a ochrana půdy, Provoz techniky, Rostlinolékařství, Technologie potravin, Všeobecné zemědělství, Zootechnika, Zahradnictví, Vinohradnictví a vinařství, Jakost rostlinných potravinových zdrojů, Floristická tvorba, Zahradní a krajinářská realizace, Zahradní a krajinářská architektura, Správa zeleně, Učitelství odborných předmětů, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, Technické znalectví a pojišťovnictví a navazujícího magisterského studijního programu Technické znalectví a expertní inženýrství.

Na obory Zahradnické fakulty MENDELU je možné podávat přihlášky až do 15. srpna 2017. Učitelské obory a Technické znalectví a pojišťovnictví, které se vyučují, na Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU, mají uzávěrku přihlášek 31. července 2017. Na obory Agronomické fakulty MENDELU je možné podávat přihlášky až do 23. srpna 2017.

„Absolventi oborů studijního programu Zahradní a krajinářská architektura se v praxi uplatňují v celé řadě odborných činností. Mohou působit jako samostatní projektanti i jako členové multidisciplinárního týmu. Uplatnění najdou v orgánech státní správy a samosprávy, v orgánech památkové péče, ochrany krajiny nebo při realizacích a údržbě vegetačních prvků. Při všech těchto činnostech mají možnost svou prací významně pozitivně ovlivnit kvalitu životního prostředí či prostředí každodenního pobytu člověka jak v urbanizované, tak v přírodní krajině,“ popsal jeden z oborů Jiří Martínek, proděkan Zahradnické fakulty MENDELU.

„Vyhlášením druhého kola přijímacího řízení na obory Učitelství odborných předmětů a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku se snažíme reagovat na přetrvávající nedostatek kvalitních pedagogů na SOŠ, jak vyplývá z výzev MŠMT i samotných středních škol. V rámci studia, které je nabízeno jak v prezenční tak v kombinované formě, získají absolventi plnohodnotné pedagogické vzdělání potřebné k vykonávání středoškolské učitelské profese,“ uvedla Martina Urbánková z Institutu celoživotního vzdělávání.

„Naše fakulta s téměř stoletou tradicí nabízí studentům moderní výukové a experimentální zázemí. Přímo na fakultě máme specializované laboratoře; skleníky a fytotrony, poloprovozy na zpracování masa a mléka, sladovnu, pivovar, pekárnu, Centrum BAT technologií. Praktická výuka také probíhá na školním zemědělském statku cca 25 km jižně od Brna“, představuje Agronomickou fakultu studijní proděkanka Alžbeta Jarošová.

Druhé kolo přijímacího řízení na Mendelovu univerzitu v Brně

 Zahradnická fakulta – www.zf.mendelu.cz

PŘIHLÁŠKY DO 15. SRPNA 2017

 

 • Obor Zahradnictví – bakalářské studium, prezenční i kombinovaná forma
 • Obor Vinohradnictví a vinařství – bakalářské studium, prezenční i kombinovaná forma
 • Obor Jakost rostlinných potravinových zdrojů – bakalářské studium, prezenční forma
 • Obor Floristická tvorba – bakalářské studium, prezenční forma
 • Obor Zahradní a krajinářská realizace – bakalářské studium, prezenční forma
 • Obor Zahradní a krajinářská architektura – bakalářské studium, prezenční forma
 • Obor Správa zeleně – bakalářské studium, kombinovaná forma

 

 Institut celoživotního vzdělávání – www.icv.mendelu.cz

PŘIHLÁŠKY DO 31. ČERVENCE 2017

 

 • Obor Učitelství odborných předmětů – bakalářské studium, kombinovaná forma
 • Obor Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku – bakalářské studium, prezenční i kombinovaná forma
 • Obor Technické znalectví a pojišťovnictví – bakalářské studium, kombinovaná forma
 • Obor Technické znalectví a expertní inženýrství – navazující magisterské studium, kombinovaná forma

 

Agronomická fakulta – www.af.mendelu.cz

PŘIHLÁŠKY DO 23. SRPNA 2017

 

Obor Agrobyznys – bakalářské studium, prezenční forma

Obor Agroekologie – bakalářské studium, prezenční forma

Obor Fytotechnika – bakalářské studium, prezenční forma

Obor Molekulární biologie a biotechnologie – bakalářské studium, prezenční forma

Obor Odpadové hospodářství – bakalářské studium, preze nční i kombinovaná forma

Obor Pozemkové úpravy a ochrana půdy – – bakalářské studium, prezenční forma

Obor Provoz techniky – bakalářské studium, prezenční forma

Obor Rostlinolékařství – bakalářské studium, prezenční forma

Obor Technologie potravin – bakalářské studium, prezenční forma

Obor Všeobecné zemědělství – bakalářské studium, prezenční i kombinovaná forma

Obor Zootechnika – bakalářské studium, prezenční forma

Více aktualit

Všechny aktuality