Na Mendelově univerzitě odborníci hodnotili regionální potraviny

17. 6. 2021
Na Mendelově univerzitě v Brně dnes odborníci hodnotili nejlepší regionální potraviny Jihomoravského kraje. Firmy a živnostníci jich přihlásili letos téměř 150. Výsledky zveřejní Regionální agrární komora Jihomoravského kraje.

Podle Miroslava Jůzla z Ústavu technologie potravin AF MENDELU bude pokračovat trend, že se více spotřebitelů zajímá nejen o složení, ale i o původ potravin. „Tedy přibývají spotřebitelé, pro které je při jejich nákupu stále důležitějším, zda mají veškeré pro ně relevantní informace o původu potraviny, a znalosti místních poměrů. Získává na významu i fakt, zda mají lidé důvěru ke konkrétnímu výrobci,“ uvedl Jůzl.

Mnoho lidí podle něj preferuje potraviny vyrobené z lokálních surovin. Dobře je znají a má to pro ně nezanedbatelný význam i z pohledu sociálního nebo ekologického. „I když doba dospěla do stádia, které se vyznačuje značnou nejistotou, všichni doufají, že se život vrátí co nejblíže k původnímu stavu. Jedno je jisté, budeme potřebovat dobré zázemí v podobě regionálních producentů kvalitních potravin,“ říká Jůzl.

Regionální potravina je soutěží, která se koná celostátně a je o ni na území Jihomoravského kraje mezi lokálními výrobci ve srovnání s jinými kraji větší zájem. V hodnotitelské komisi zasedají zástupci z řad pracovníků Ministerstva zemědělství ČR, krajského úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR. Paralelně se konají nejen u nás, ale i v dalších krajích soutěže, které této akci předcházely. Zde je to Chuť jižní Moravy. Kategorie jsou u obou ale trochu jinak koncipovány a nazvány. Výrobce ale může být oceněn v obou souběžných soutěžích.

„Cílem těchto soutěží je podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání na pultech obchodů, na farmářských trzích či přímo u výrobců. Dále tak uvědomit si jejich význam nejen pro spotřebitele, ale i pro stát,“ dodal Jůzl
Letošního ročníku se zúčastnila i Mendelova univerzita v Brně prostřednictvím Ústavu technologie potravin AF. Přihlásila Akademický rohlík, Akademickou makovku, Gothajský salám a nově i Špekáčky 1919-2019.

Více aktualit

Všechny aktuality