Na Mendelově univerzitě odborníci hodnotili regionální potraviny

16. 7. 2020
Na Mendelově univerzitě v Brně dnes odborníci hodnotili nejlepší regionální potraviny Jihomoravského kraje. Firmy a živnostníci jich přihlásili letos okolo 170. Odborníci přihlášené potraviny hodnotili ve dvou komisích. Výsledky zpracuje počítač a zveřejní je Regionální agrární komora Jihomoravského kraje.

Podle Miroslava Jůzla z Ústavu technologie potravin AF MENDELU se stále více spotřebitelů v poslední době zajímá o původ potravin, mnoho z nich je při nákupu neposuzuje jen jako položku, ale sledují další informace týkající se podmínek jejich vzniku při jejich produkci nebo zpracování. Mnoho lidí totiž preferuje potraviny vyrobené z lokálních surovin, dobře je znají a má to pro ně nezanedbatelný význam i z pohledu sociálního nebo ekologického.

„Tradice a jedinečnost spolu s naplněním jakostních požadavků vytváří celkovou kvalitu potraviny. Regionální zemědělci a výrobci potravin mají nezanedbatelný význam v nabídce potravin, jejich vliv na zásobení může dále narůstat v důsledku hrozeb, které může přinést budoucnost,“ uvedl Jůzl. Například letošní pandemie COVID-19 téměř uzavřela na několik týdnů hranice, přinesla komplikace v dopravě a hrozbu zastavení výroby ve velkých podnicích zaměstnávající převážně cizince. „To, co nikdo nepředpokládal, náhle přišlo a dosti změnilo naše prostředí. Vyžaduje to ovšem soustředěný rozbor a vypracování plánu opatření, kde i regionální výrobci by měli mít své místo,“ uvedl Jůzl s tím, že význam regionálních potravin do budoucna zřejmě poroste.

Zlatá chuť jižní Moravy má letos už 15. ročník, soutěž Regionální potravina Jihomoravského kraje organizovaná ministerstvem zemědělství se koná pojedenácté. Cílem obou soutěží je podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání na pultech obchodů, na farmářských trzích či přímo u výrobců. „Je dobrým znamením, že i přes komplikace způsobené COVID-19 počet přihlášených výrobků neklesl a do soutěže se přihlašují i další noví výrobci,“ uvedla Radka Langová z Ústavu technologie potravin AF MENDELU.

V soutěži mohou být jen výrobky z daného regionu. Hlavní surovina musí být stoprocentně tuzemského původu. Každý hodnotitel dnes po anonymním představení výrobků, hodnotil body 0-10 originalitu, inovativnost ve zpracování, dostupnost na trhu, uplatnění místní suroviny, nadstandardnost, senzorické vlastnosti výrobků – vzhled, vůni a design výrobků. Soutěžit mohou firmy do 250 zaměstnanců. Přihlásit je možné produkty z daného regionu s podílem místních surovin nejméně 70 procent, hlavní surovina přitom musí být stoprocentně tuzemského původu. Odměnou pro oceněné produkty a jejich výrobce je právo čtyři roky používat značku Regionální potravina Jihomoravského kraje.

Více aktualit

Všechny aktuality