Na BVV začíná výstava hospodářských zvířat

7. 5. 2019
Hned na několika místech se mohou setkat návštěvníci veletrhu ANIMAL TECH a Národní hospodářské výstavy zvířat s expozicemi Mendelovy univerzity v Brně. Akce, na kterou chodí tradičně desetitisíce návštěvníků, začíná na brněnském výstavišti v neděli 12. května a společně s Národní výstavou myslivosti končí ve středu 15. června.

Nejstarší z pěti fakult MENDELU hned první den výstavy pokřtí knihu o své historii. „Křest knihy s názvem Století Agronomické fakulty proběhne v neděli od 12 hodin v pavilonu F, stánek č. 30. Po dobu trvání Národní výstavy hospodářských zvířat jsme pro návštěvníky zajistili posezení v příjemné kavárně. Lidé si mohou prohlédnout i výstavu fotografií, dokumentů a předmětů z historie i současnosti fakulty, videoprojekci z areálu univerzity  a další zajímavosti,“ uvedl proděkan Agronomické fakulty Daniel Falta.

Mendelova univerzita v Brně bude k vidění i na jiných místech veletrhu. V pavilonu P má stánek (č. 087) věnovaný celé univerzitě. „Zájemci se zde dozví například bližší informace ke Srazu století,  který škola pořádá 15. června. Na akci zveme všechny naše absolventy,“ uvedl tiskový mluvčí MENDELU Filip Vrána. Prezentovat se bude na veletrzích i Školní zemědělský podnik Žabčice, který tradičně přihlásil krávy ze svého chovu do soutěží pořádaných jednotlivými asociacemi. Před dvěma lety na stejném veletrhu v kategorii holštýnského skotu kralovala právě kráva Kája ze Žabčic. Místní chov je unikátní tím, že ze zhruba 26 plemen chovaných v celé republice jich je na školním podniku 16.

V rámci Národní výstavy myslivosti bude mít svoji expozici v přízemí pavilonu G1 i Lesnická a dřevařská fakulta (LDF) Mendelovy univerzity. Tematicky bude zaměřena na prase divoké, na problematiku jeho výskytu, početnost populací, lov černé zvěře, reprodukci či škody na polních plodinách. K vidění bude kromě vzdělávacích videí chyták na odlov divokých prasat nebo krmeliště. Program zpestří svými vystoupeními sokolníci a trubači fakulty. Tým z LDF nachystal i zábavný kvíz. Lidé díky němu poznají, co všechno musí pravý myslivec znát a ovládat. „Mezi lidmi se určitě rozšířily klasicky používané termíny z myslivosti jako světla nebo běhy. Neví už ale, kdo má vesla, k čemu slouží lízák nebo co jsou to bezoáry,“  říká Jakub Drimaj z Ústav ochrany lesů a myslivosti na MENDELU. K mysliveckému řemeslu neodmyslitelně patří také puška a péro za klobouk. Návštěvníci se však dozvědí, že s nimi nemohou po lese běhat jen tak. „Všechno má své místo. Proto i péro na klobouku se musí dát na správnou stranu,“ doplňuje Drimaj. Kdo v mysliveckém testování obstojí, získá certifikát od lesnické fakulty.

Komplex veletrhů ANIMAL TECH s výstavou hospodářských zvířat a výstavou myslivosti vytvořily Veletrhy Brno ve spolupráci s partnery a spoluorganizátory – profesními asociacemi, státní správou, samosprávou a odborným školstvím. Nosnými tématy veletrhu jsou chovatelství, genetika, veterinární lékařství, technologie a zemědělská technika pro živočišnou výrobu. Veletrh je určen především odborníkům – chovatelům, zootechnikům, zemědělcům a veterinárním lékařům.

Kontaktní osoby: Ing. Daniel Falta, Ph.D., tel.: +420 727 908 755, email: daniel.falta@mendelu.cz

Filip Vrána, 602 216 656, filip.vrana@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality