MOBITEX: Sedm ocenění pro studenty

1. 3. 2019
Studenti Mendelovy univerzity v Brně získali sedm cen v GRAND PRIX MOBITEX. Ocenění převzali na brněnském výstavišti, kde do soboty probíhá stejnojmenný mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu. MOBITEX představuje nejnovější trendy ve vybavení interiéru a doplňků bydlení. Tvoří tak alternativní nabídku nábytku a interiérového vybavení oproti obchodním řetězcům. Pravidelně se zde prezentují přední výrobci a dodavatelé nábytku a bytového vybavení na českém trhu.

Tématem letošního ročníku je Student versus výrobce. „Toto téma odráží potěšující skutečnost, že studenti vysokých ale i středních škol v posledních letech stále častěji a pravidelněji spolupracují přímo s výrobci nábytku a bytových doplňků. Vytvořené výrobky a modely jsou pro začínající designéry i pro spolupracující firmy důležitým mezníkem ovlivňujícím často obě strany, a to i v případech, že nenajdou uplatnění ve výrobě,“ uvedl Jiří Tauber z  Ústavu nábytku, designu a bydlení (LDF). Podle něj už v předchozích ročnících soutěže byly k vidění vynikající výsledky některých ateliérů a zajímavé studentské projekty pro přední české výrobce nábytku, bytových doplňků a svítidel jakými jsou firmy TON, Kovonax, RIM CZ, Böhm, Preciosu, Tescomu či slovenská Javorina.

V studentské sekci GRAND PRIX MOBITEX za Mendelovu univerzitu soutěžilo celkem 38 studentských prací, které zde byly prezentovány formou funkčních nábytkových prototypů. Ze sedmi oceněných vyniká jedno mimořádné ocenění pro Anetu Vernerovou za Interiérové svítidlo Polymorf. Konstrukce světla (na snímku) je tvořena polystyrenovou výplní, která byla pokryta vrstvou sádry a akrylové modelovací pasty. Pro vytvoření měkkého a pružného povrchu byl na výrobu hrotů použit akrylový tmel. Světlo svým tvarem připomíná látky polymorfního charakteru. Povrchová úprava světla byla inspirována pracemi umělkyně Dan Lam. Další ocenění ze studentů MENDELU získali Andrea Vojkůvková, Kristýna Jachurová, Marek Hrabec, Lenka Stráníková, Nikola Kočí a společná práce Lucie Štěpánkové a Natálie Vaňkové.

„Úspěchy našich studentů můžeme spatřovat v několika rovinách. Především je to díky komplexnímu studiu – Designu nábytku, ve kterém studenti získávají znalosti nejen z oblasti designu, ale i konstrukce, technologie výroby, materiálů a samozřejmě i z důkladného poznání proporcí člověka. Další důležitou rovinou úspěchu je velké nasazení a motivace studentů prosadit se v oblasti designu,“ uvedl Tauber.

Podle expertů z Ústavu nábytku, designu a bydlení výstavy slouží studentům k tomu, aby mohli své práce představit v plné své kráse široké veřejnosti. „Úkolem odborné poroty je posoudit kvalitu výrobku z různých úhlů pohledu, ať už je to míra inovativního řešení, ergonomické hledisko, aplikace nových materiálů, technologií a samozřejmě i estetické hledisko výrobku. Pro nás, jako pedagogy je nejvíce potěšující pochvala na adresu našich studentů ze stran různých firem, které naše absolventy zaměstnávají,“ doplnil Jaroslav Svoboda z LDF.

Kontakt pro bližší informace: doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D., tel.: 603 832 584, mail: jiri.tauber@mendelu.cz

Interiérové svítidlo Polymorf

Více aktualit

Všechny aktuality