Mladého vědce ocenil ministr

29. 8. 2019
Pavel Horký (na snímku uprostřed) z Ústavu výživy zvířat a pícninářství Agronomické fakulty převzal na Zemi živitelce z rukou ministra zemědělství Miroslava Tomana ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji pro mladé vědecké pracovníky do 35 let.

V celorepublikové konkurenci se umístil na 2. místě za studium a vývoj zinkových nanokomplexů. Výsledky, které byly publikovány společně s kolegy z Ústavu chemie a biochemie v časopise Journal of Animal Science and Biotechnology poskytují prvotní informace o náhradě farmakologických dávek zinku používaných u odstavených selat.

„Zinkové nankomplkexy mají nahradit vysoké dávky zinku, které se aktuálně používají jako náhrada antibiotik. Vysoké dávky zinku budou omezeny z enviromentálních důvodů v roce 2022,“ uvedl Horký s tím, že se tento problém týká zejména problematiky selat.

Používání vysokých dávek zinku bude od roku 2022 z enviromentálních důvodů legislativně omezeno. Nanokomplexy mohou snížit použití medikačních dávek zinku až o 75 %. Z tohoto pohledu se jeví jako velice perspektivní.

Kontakt pro bližší informace: pavel.horky@mendelu.cz

 

Více aktualit

Všechny aktuality