Mezinárodní úspěch Výzkumné stanice Křtiny

10. 10. 2016
Výzkumná stanice Křtiny Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně dosáhla významného mezinárodního úspěchu. Na veletrhu Lignumexpo – LES 2016, který se konal ve dnech 27. - 30. 9. 2016 ve slovenské Nitře, získala ocenění v kategorii Lesní hospodářství – první cenu za lanovku na přibližování dříví LARIX LAMAKO.

Mezinárodní veletrh Lignumexpo – LES 2016 svým programem obohatil odbornou i širokou veřejnost o poznatky z oblasti vývoje lesního hospodářství, modernizace dřevozpracujícího a nábytkářského průmyslu, a to se zaměřením na stroje, nástroje, zařízení a materiály.

Tato odborná akce byla důkazem, že se neustále posouvají vpřed nejnovější technologie, stroje a zařízení, předznamenávající příznivou buducnost celého odvětví. Potěšitelné je, že krok s dobou drží i lesnická technika z produkce ŠLP MENDELU.

 

Ing. Přemysl Veselý, Ph.D.

Výzkumná stanice Křtiny ŠLP ML Křtiny MENDELU

Více aktualit

Všechny aktuality