Mezinárodní kreditová mobilita: úspěch projektů MENDELU

23. 3. 2018
14. března provedl kontrolní tým Domu zahraniční spolupráce  monitoring aktivit projektů Kreditové mobility programu Erasmus+ na Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace. 

V množství  úspěšně schválených mobilit se MENDELU umístila ve výzvě roku 2017 v České republice na 2. místě za Masarykovou univerzitou. Cílem monitorovací návštěvy DZS bylo zjistit, zda je systém administrace Kreditové mobility na MENDELU řádně zajištěn (metodicky, organizačně i personálně).  I v letošní výzvě 2018  je náš projekt vysoce kladně hodnocen a má šanci získat požadovanou výši financování.  O výsledku a doporučení z monitorovací návštěvy bude MENDELU informována v měsíci dubnu, výsledky žádosti z výzvy 2018 budou známy v měsíci květnu.“

Více aktualit

Všechny aktuality