Mezinárodní konference o zdravotním stavu lesů

16. 5. 2013
Přední světoví odborníci zabývající se zdravotním stavem lesních porostů se sejdou v Brně, ve Křtinách a v Černé hoře na mezinárodní vědecké konferenci Biosecurity in natural forests, stands and plantations, genomics and biotechnology for biosecurity in forestry.

Jejich jednání bude zaměřeno zejména na invazní druhy houbových patogenů v lesních ekosystémech. Vědci z Evropy, Severní Ameriky, Austrálie, Asie i Afriky si vymění zkušenosti s možnostmi prevence, zabránění výskytu a šíření těchto patogenů a dále si předají nejnovější poznatky o stavu výzkumu biologických opatření proti nim a o prozkoumání jejich genomu. Pro účastníky konference jsou připraveny taktéž odborné exkurze do moravských lesů i kulturní program.

Slavnostní zahájení konference proběhne na zámku ve Křtinách dne 20. května 2013 v 9 hodin za účasti senátora Parlamentu České republiky a prvního náměstka hejtmana Jihomoravského kraje, pana Stanislava Juránka. Ten, jakožto vystudovaný lesní inženýr, má k dané problematice velmi blízko a účastníky konference pozval také na neformální večerní setkání, které se uskuteční ve středu 22. května. Konference potrvá až do pátku 24. května. Patronaci nad celou akcí převzala Mezinárodní unie lesnických výzkumných organizací (IUFRO), které je členem také pořádající instituce – Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně.

Martin Čermák, LDF MENDELU

 

Více aktualit

Všechny aktuality