Mendelův skleník se vrací na původní místo

24. 2. 2022
Hrách ve všech vývojových fázích 365 dní v roce uvidí návštěvníci skleníku, který do konce roku vyroste na stejném místě, kde Gregor Johann Mendel položil základy genetiky. Stavba dnes v Brně v zahradě augustiniánského kláštera, jehož byl Mendel opatem slavnostně začala.

Skleník za 38 milionů korun postavený převážně ze skla a oceli vyroste na půdorysu původního, kde v polovině 19. století Mendel pracoval na svých pokusech s hrachem. Součástí skleníku bude dvoukubíková nádrž z vodou, která poslouží k aeroponickému pěstování hrachu. Aeroponie je moderní metodou, u které není potřeba využívat substrát. Rostliny bude možné spustit k zemi, a lidé si tak budou moci zralé lusky utrhnout.

Skleník bude určený pro další vzdělávání, školní návštěvy a obecně edukaci. „Je to pro nás odkaz pro budoucí generace, který v sobě spojuje víru a vědu,“ uvedl vyšší představený augustiniánského řádu Opatství Staré Brno Juan Provecho. Augustiniáni budou skleník po jeho dokončení také spravovat. V budoucnu v areálu konventu vznikne i gymnázium.

V letošním roce uplyne 200 let od narození Gregora Johanna Mendela, který je znám jako zakladatel genetiky. Na přípravě oslav se podílejí instituce z Brna i celé republiky a jejich cílem je osvěta a připomenutí Mendelova odkazu mezi lidmi z regionu, České republiky i zahraničí. Akce spojené s tímto výročím jsou postupně zveřejňovány na webu mendel.brno.cz. Mendelova univerzita bude Mendelův odkaz pomocí komiksu Lucie Seifertové prezentovat i v zahraničí, konkrétně ve Slovinsku a Belgii.

Více aktualit

Všechny aktuality