MENDELU zrekonstruovala historickou budovu v Lednici

18. 12. 2019
Mendelova univerzita v Brně dokončila za 70 milionů korun komplexní rekonstrukci jedné z nejstarších budov v areálu Zahradnické fakulty v Lednici. Pavilon C byl původně postaven v roce 1900 pro Vyšší ovocnicko-zahradnickou školu díky donaci knížecí rodiny Lichtenštejnů. Jednalo se o první střední školu s maturitou v celé tehdejší rakousko-uherské monarchii.

„Jsem ráda, že se jednu z nejstarších budov lednického kampusu podařilo opravit ještě v letošním roce, ve kterém naše škola slaví sto let od svého založení. Naši vědci i studenti tak získají reprezentativní zázemí na svou práci a studium,“ uvedla rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová.

Historický výukový objekt vyžadoval řadu stavebních úprav, aby vyhověl dnešním standardům. Stavebníci opravili část původní střechy, kterou doplnili střechou novou, byla přistavěna výtahová šachta s nástupním prostorem. V klenutých sklepeních vznikly nové výstavní prostory a grafické centrum, v patrech pak byly vybudovány moderní učebny, ateliéry, administrativní prostory, zasedací místnosti, včetně zázemí a nových sociálních zařízení. Stavba zahrnovala rovněž stavební úpravy blízkého okolí a rekonstrukci jímek a studny. Objekt je v současnosti bezbariérový.

Rekonstrukce budovy včetně projektové přípravy, inženýrských činností a interiérového vybavení  vyšla zhruba na 70 milionů korun a je největší investicí Mendelovy univerzity v letošním roce. Největší příspěvek na rekonstrukci poskytlo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR.

„Do pavilonu C se po novém roce přesune děkanát Zahradnické fakulty a Ústav plánování krajiny. Nově získané prostory podpoří zejména výuku krajinářské architektury a floristické tvorby. Díky rekonstrukci vznikne na fakultě potřebné zázemí pro rozvoj digitálních technologií a prostorového modelování krajiny,“ uvedla děkanka Zahradnické fakulty Alena Salašová.

Mendelova univerzita v Brně, která letos slaví 100 let od svého vzniku, má pět fakult a Institut celoživotního vzdělávání. Zahradnická fakulta se sídlem v Lednici zahájila samostatnou výchovu vysokoškolských odborníků 1. září 1985. Vychovala již několik generací zahradnických inženýrů a zahradních architektů v celé šíři zahradnického oboru. Pro výuku má k dispozici například skleníky subtropických a tropických rostlin, laboratoře, sklepní hospodářství, sortimenty okrasných a užitkových rostlin a také sady a vinice.

Na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity na všech oborech studuje cca 1000 studentů. Objekt, který škola opravila je sice jedním z nejstarších v areálu, do vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně se ale dostal teprve v roce 2008. Do té doby v něm sídlilo zemědělské učiliště.

 

Hlavní milníky v historii budovy

1895

Vznik „Vyšší ovocnicko-zahradnické školy (Höhere Obst-Gartenbauschule) v Lednici na Moravě“, první střední školy s maturitou v celé tehdejší Rakousko-uherské monarchii. Za zakladatele je považován Wilhelm Lauche, který byl mimo jiné uznávaným ředitelem lichtensteinských zahrad a skleníků. Právě on přesvědčil Jana II. z Lichtensteina, aby dal souhlas s praktickou výukou v zahradách, sklenících a v parku. Aktuálně opravená budova byla postavena Karlem Weinbrennerem v roce 1900 za 60 000 K.

1939

Po podpisu Mnichovské dohody byla škola přejmenována na Staatliche Versuchs – und Forschungsanstalt fur Gartenbau un Höhere Gartenbauschule. Provoz školy byl v únoru 1942 ukončen.

1945

Škola přeměněna na českou s názvem Vyšší ovocnicko-vinařská a zahradnická škola v Lednici, později byl název zkrácen na Vyšší zahradnickou školu v Lednici.

1952

Školní budova byla od 1. září 1952 využívána jako internát pro téměř 190 chlapců. V tomto roce bylo studium výnosem ministerstva změněno na čtyřleté, změnil se i název školy na Zemědělskou technickou školu, obor zahradnictví a celá škola získala budovu novou (současná budova A), kam se také přesunula.

1994

Ukončena oprava historické budovy a rekonstrukce Domova mládeže Středního odborného učiliště Lednice.

2008

Objekt se dostal do vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně.

Milníky rekonstrukce

2016 – 2017 – projekční příprava, navazující na projekt z r. 2009

2018 – registrace akce v programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny  VVŠ MŠMT ČR, výběrové řízení na stavební práce, zahájení stavby

2019 – Výběrové řízení na dodavatele interiéru, dokončení stavby, vybavení interiérem,  kolaudační řízení

Více aktualit

Všechny aktuality