MENDELU získala jako první česká univerzita HR Award

14. 11. 2018
Mendelova univerzita v Brně získala jako první česká vysoká škola od Evropské komise prestižní ocenění HR Award v oblasti lidských zdrojů. Podle rektorky Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudové certifikát může nalákat na univerzitu ještě více zahraničních vědců a výzkumných pracovníků. Zvyšuje také celkovou prestiž vysoké školy.

HR Award uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují personální strategii vycházející z principů Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Jde o doporučení Evropské komise, které zavazuje výzkumné instituce vytvářet přátelské pracovní podmínky, profesní rozvoj a transparentní postupy přijímání vědců.

O HR Award aktuálně usiluje několik vysokých škol z České republiky, Mendelova univerzita v Brně jej ale získala jako první. „Certifikát znamená, že můžeme nabídnout prestižní a transparentní pracovní prostředí, které je otevřené pro domácí i zahraniční špičkové výzkumné pracovníky. Výhodou pro univerzitu, která HR Award má, je také fakt, že při získání některých prestižních grantů budeme mít náskok, protože HR Award je v některých grantových řízeních základní podmínkou,“ uvedla Nerudová.

Mendelova univerzita v Brně je jednou z nejstarších vysokých škol v České republice. Založena byla v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně. Aktuálně má pět fakult a jeden vysokoškolský ústav. Na univerzitě studuje téměř 9000 studentů.

Více aktualit

Všechny aktuality