MENDELU umožní studentům individuální konzultace

16. 4. 2020
O pondělí 20. dubna Mendelova univerzita v Brně umožní studentům posledních ročníků studia některé individuální aktivity. Půjde například o konzultace, laboratorní měření, experimenty a zkoušky, zejména u závěrečných či rigorózních prací. Konzultace mohou být podle nových pravidel zveřejněných Vládou ČR ve skupině do maximálního počtu 5 studentů. Samozřejmostí jsou zvýšená hygienická opatření.

„S návratem studentů do škol počítáme dle předběžných informací v půlce května,“ uvedla rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová.

Podle ní kontaktní konzultace nebudou možné prozatím s vyučujícími ve věku nad 60 let, kteří jsou ve vztahu k nákaze novým typem koronaviru tou nejohroženější skupinou. „Tito pracovníci mají nadále možnost vykonávat práci z domova, i pokud vyučují končící ročníky, které již mohou ve skupinkách po pěti od 20. 4. realizovat individuální konzultace. To se týká i pracovníků, kteří trpí závažnými kontraindikacemi,“ uvedla Nerudová.

Konkrétní pravidla provozu určují jednotlivé fakulty. Studenti při vstupu do areálu musí dbát bezpečnostních opatření. Desinfikovat si ruce při příchodu do dané budovy a dodržovat při osobním kontaktu odstup alespoň dva metry a nosit ochranné prostředky dýchacích cest po celou dobu pobytu v areálu.

Více aktualit

Všechny aktuality