MENDELU StartUp začíná

17. 8. 2020
Mendelova univerzita v Brně vyhlásila pro své studenty novou soutěž o nejlepší podnikatelský nápad. Studentské týmy i jednotlivci mohou přihlásit své záměry do 25. srpna. Škola pak mezi vítězné týmy rozdělí až 800.000 korun. Cílem je podpořit nápady studentů a jejich uvedení do praxe.

„Naše vědecké pracovníky a také studenty se snažíme dlouhodobě vést k tomu, aby své nápady a patenty přetavili do světa byznysu. Nová aktivita MENDELU StartUp, na které spolupracujeme s Jihomoravským inovačním centrem a iniciativou Podnikni to!, je jen jedním z  nástrojů v tomto směru,“ uvedl prorektor pro tvůrčí činnost Vojtěch Adam.

 SoutěžeO nejlepší podnikatelský nápad MENDELU“ se mohou účastnit týmy i jednotlivci. Prezentace přihlášených podnikatelských záměrů se uskuteční 8. září. Odborná porota vybere až 10 nejlepších záměrů a mezi vítězné týmy rozdělí až 800.000 Kč.

 „Kritériem hodnocení bude především kvalita podnikatelského nápadu, jeho potenciál a reálnost, dosažitelnost cílů a schopnost prezentace podnikatelského nápadu před komisí složenou ze zástupců Jihomoravského inovačního centra, MENDELU a dalších externích subjektů z podnikatelské sféry,“ uvedl Adam. Studenti budou muset koncem letošního roku ještě obhájit plnění svého záměru a doložit potenciál dalšího růstu.

 Bližší informace k soutěži najdete zde: http://mendelu.cz/startup/soutez

Více aktualit

Všechny aktuality