MENDELU se stala členem Asociace AP3SP

5. 10. 2016
Mendelova univerzita v Brně byla 26. 9. 2016 na valné hromadě Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách (AP3SP) přijata za řádného člena.

AP3SP je zájmové sdružení právnických osob poskytujících praktický servis studentům se specifickými potřebami na českých vysokých školách i ostatním členům akademické obce. Předmětem činnosti AP3SP je:

  • napomáhat rozvoji a zvyšování kvality profesionálních služeb poskytovaných:

a)studentům se specifickými potřebami na vysokých školách;

b) ostatním členům akademické obce se specifickými potřebami;

  • dbát na dodržování standardu kvality poskytovaných služeb cílové skupině,
  • podporovat koncept rovného přístupu ke vzdělávání.

Více aktualit

Všechny aktuality