MENDELU se proti rozhodnutí Rady NAÚ odvolala

10. 3. 2023
Mendelova univerzita na základě podrobné analýzy formulovala odvolání proti rozhodnutí Národního akreditačního úřadu (NAÚ). Ten rozhodl o odnětí institucionální akreditace pro oblast vzdělávání Ekonomické obory v doktorském typu studijních programů. Dále rozhodl o zániku oprávnění uskutečňovat doktorské studijní programy Ekonomika a management, Economics and Management a Economics and Management se studijním oborem Business Economics and Management. V odvolání se univerzita ohradila proti rozhodnutí o zániku oprávnění uskutečňovat vzdělání ve třech zmíněných doktorských studijních programech. Součástí odvolání je i přehled všech realizovaných kroků k odstranění zjištěných nedostatků.

„Naší hlavní snahou je nyní zajistit možnost stávajícím studentům na univerzitě v dotčených programech dostudovat a možnost podání návrhu nových studijních programů doktorského stupně studia pro Provozně ekonomickou fakultu Národnímu akreditačnímu úřadu. Snahou je i otevřít možnost diskuze s Radou NAÚ,“ uvedl rektor univerzity Jan Mareš.

Univerzita zároveň pokračuje v opatřeních směřujících k funkčnímu nastavení vnitřního systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. Na základě podnětu k přezkoumání překladových plagiátů ze strany zahraniční platformy VroniPlag a po pečlivém posouzení přezkumnou komisí došlo na Provozně ekonomické fakultě v posledním roce k odebrání dvou doktorských titulů.

Více aktualit

Všechny aktuality