MENDELU se připojila k minutě ticha za zabité v Garisse

26. 4. 2015
Mendelova univerzita v Brně se v pondělí 27. dubna 2015 v poledne připojila k minutě ticha za oběti teroristického útoku v Garisse. Evropské univerzity k tomu vyzvala Evropská asociace univerzit, která ku této příležitosti vydala prohlášení vybízející k ochraně univerzit a jejich hodnot před násilím. (Prohlášení viz níže.)

Ozbrojenci vojenské skupiny Aš-Šabáb zaútočili na Garissa University College v Keni 2. dubna a zabili na místě přinejmenším 147 lidí, většinou studentů, a dalších 79 zranili. EAU svým prohlášením připomíná, že podobné útoky se dějí každý den a narušují tak svobodný přístup ke vzdělání i společenský pokrok.

 

Prohlášení Evropské asociace univerzit k masakru v Garisse

Chraňme univerzity před útoky

V návaznosti na teroristický útok na Garissa University College v Keni, který se odehrál ve čtvrtek 2. dubna a při kterém bylo zabito 147 studentů a zraněno dalších 79 lidí, vybízí Evropská asociace univerzit všechny evropské univerzity, aby svou účastí podpořily minutu ticha v pondělí 27. dubna 2015 ve dvanáct hodin za všechny zabité a postihnuté útokem v Garisse i jinými útoky na univerzity a jejich hodnoty po celém světě. Přestože události v Garisse vyčnívají svou brutalitou, chceme upozornit, že se útoky opakovaně dějí každý den.

Proto EAU znovu připomíná myšlenku, že každý násilný akt či útok na vzdělávání je proti hlavním univerzitním hodnotám svobody myšlení a vyjádření se, tolerance a autonomie a podrývá ambici a základní právo všech mladých lidí získat vzdělání a přispět tak svým národům, společnosti a světu.

Útoky na univerzity a jejich studenty oslabují či zcela stírají akademickou svobodu, mají zničující dopad na výzkum, výuku a přístup ke vzdělání a narušují dlouhodobý vývoj společnosti. Ochrana svobody a bezpečí univerzit a univerzitní veřejnosti je proto klíčová v zajišťování pokročilého vědění a kulturního a vědeckého pokroku lidstva.

Snaha o nabytí vědomostí nemá žádná omezení a univerzity přesahují geografické i politické hranice. V rámci udržování principů Globální koalice pro ochranu vzdělávání před útoky (Global Coalition to Protect Education from Attack), schválených v lednu, proto EAU apeluje na všechny evropské univerzity, aby jednotně odsoudily jakékoliv formy násilí proti vzdělávání a dále apeluje na mezinárodní veřejnost , aby přijala opatření k ochraně univerzit před útoky v budoucnu.

V Bruselu, duben 2015

Více aktualit

Všechny aktuality