MENDELU rozvíjí spolupráci s peruánskými univerzitami

22. 2. 2017
MENDELU dlouhodobě rozvíjí mezinárodní spolupráci s peruánskými univerzitami, Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto a Universidad Andina del Cusco s cílem realizovat společně výzkumný projekt.

Mendelova univerzita v Brně dlouhodobě rozvíjí mezinárodní spolupráci s peruánskými univerzitami, zejm. sUniversidad Nacional de San Martín – Tarapoto (UNSM) a Universidad Andina del Cusco (UAC). V loňském roce na výše uvedené VŠ vycestovali studenti a zaměstnanci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Na přelomu ledna a února t. r. pak díky vynikající podpoře Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace mohli k nám v rámci Erasmus KA1 přijet na oplátku dva zahraniční hosté, paní Dr. Benedicta Soledad Urruita Mellado (UAC) a pan Dr. Carlos Rengifo Saavedra (UNSM). Primárním cílem jejich návštěvy bylo rozvinout spolupráci jak na národní (tzn. peruánské), tak mezinárodní úrovni. Všechny zúčastněné strany chtějí pokračovat v mobilitách akademických pracovníků a studentů a realizovat společný vědecko-výzkumný projekt zaměřený na potravinovou dostatečnost vybraných peruánských domorodých komunit. Návrh tohoto projektu už je vytvořený. Kromě výše uvedených univerzit se na něm bude podílet Universidad de Valencia, Uni versidad Católica de Valencia a Universidad Politécnica de Valencia.

Více aktualit

Všechny aktuality