MENDELU reprezentovala ČR na rektorském sympoziu v Louisianě

11. 5. 2018
Ve dnech 16. – 20. dubna 2018 proběhlo druhé výroční Rektorské symposium Visegrádské univerzitní asociace. Ve spolupráci s Velvyslanectvím Maďarska jej připravila Louisiana State University Agricultural Center. Program se zaměřil na zkušenosti a dobrou praxi v propojování akademické činnosti se zájmy soukromého sektoru v zemědělství. Českou republiku reprezentovali rektorka Mendelovy univerzity v Brně a prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Letošní Rektorské symposium bylo zahájeno třídenním programem na Louisiana State University Agricultural Center v Baton Rouge a zakončeno programem na Velvyslanectví Maďarska ve Washingtonu, DC. Program symposia měl především vzdělávací a networkingový charakter, se silným zastoupením soukromého sektoru (např. Bracy’s Nursery nebo A. Wilbert’s Sons, LLC). Program v Baton Rouge se věnoval specifickým případovým studiím spolupráce mezi LSU AgCenter a místním průmyslem v odvětvích jako květinářství, produkce cukrové třtiny nebo dřevařství. Washingtonský program byl potom zaměřen na širší kontext kolaborativních aktivit mezi evropskými a americkými institucemi zainteresovanými na zemědělském aplikovaném výzkumu.

Symposium, kterého se účastnilo 24 zástupců vysokých škol z Maďarska, Slovenska, České republiky, Polska, ale také např. Ukrajiny, umožnilo rozjezd několika institucionálních spoluprací a nabídlo detailní informace k možnostem spolupráce mezi středoevropským regionem a USA. Viktoria Bodnárová, regionální zástupkyně evropského projektu EURAXESS, představila možnosti evropského financování výzkumné spolupráce a Luděk Moravec, vědecký přidělenec Velvyslanectví ČR, informoval o dostupných nástrojích a dobré praxi bilaterální výzkumné spolupráce s americkými institucemi. Béla Kocsy, zástupce Maďarské zemědělské komory, se věnoval možnostem networkingu mezi průmyslem a akademickou sférou a Petr Ježek, zemědělský diplomat Velvyslanectví ČR okomentoval aktuální zájmové oblasti takové spolupráce ve vztahu k vývoji zemědělské politiky.

Velvyslanec Maďarska, J.E. Laszlo Szabo, přivítal hosty v rámci networkingových a společenských akcí, spojených s druhou částí programu. Ty sloužily nejen k navázání nových kontaktů, ale také k hlubším diskusím o jednotlivých prezentovaných tématech a řadě témat dalších v méně formálním uspořádání. Napomohly tak jako základ pro identifikaci dalších kroků, nutných k prohlubování vzájemné spolupráce.

Výroční setkání Visegrádské univerzitní asociace se uskuteční v září 2018 v maďarském Debrecenu.

​Zpracovali: Petr Ježek, Luděk Moravec, Velvyslanectví ČR ve Washingtonu, DC, text převzatý z webu Ministerstva zahraničních věcí.

Více aktualit

Všechny aktuality